Türkçe | English

Kurumsal

Brezilya Ülke Bilgileri

  • GENEL BİLGİLERTABLOSU (2015)

 

RESMİADI

Brezilya Federal Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

Brasilia

RESMİDİL

Portekizce

DİN

Roman Katolik (% 74), Protestan(%15),diğer (% 11)

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI

Dilma Rousseff (1 Ocak 2011denitibaren)

YÜZÖLÇÜMÜ

 8.514.877km2

NÜFUS

 202,033 (Worldbank,2014)

ETNİK YAPI (%)

Beyaz %53,7,Melez %38,5,Siyah %6,2,diğer %1,6

KİŞİ BAŞINA GSYİH

 11.612 USD  (ppp) (Worldbank,2014)

GSYİH (Nominal)

 2.347 trilyon USD (Worldbank,2014)

GSYİH BÜYÜME HIZI

% 0,1 (Worldbank,2014)

İŞSİZLİK ORANI

% 7.5 (tradingeconomics,2015)

ENFLASYON ORANI

% 5,8

İHRACAT

 270,13 milyar USD (Worldbank,2014)

İTHALAT- Dünya Sıralaması

 239,984 milyar dolar USD (statista.com)

KaynakEconomic Intelligence Unit, CIA World Factbook.

 

 

 

  • BREZİLYA’NIN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ 

 

 

2010 a

2011 a

2012 a

2013a

2014b

2015 c

GSYİH (milyar $)

2.141,9

2.473,5

2.247,1

2.245,4

2.347

2.000,0

Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesine göre)

13.775c

14.278

14.503 b

14.969 b

11.612

15.320

Reel GSYİH Artış Oranı (%)

7,5

2,7

1,0

2,5

0,1

0,5

Sınai Üretim Artış Hızı (%)

10,4

1,6

-0,8

1,7

-2,0

1,0

Tüketici Fiyatları Enflasyonu (yıl sonu)

5,9

6,5

5,8

5,9

6,4

6,5

İhracat (FOB; milyon $)

201.915

256.040

242.578

242.034

225.163

232.497

İthalat (CIF; milyon $)

181.769

226.247

223.184

239.634

229.091

228.452

Cari İşlemler Dengesi (milyon $)

-47,273

-52,474

-54,249

-81.108

-88.502

-79.974

Dış Borç (yıl sonu; milyon $)

352.363

404.046

440.478

482.785 b

552.409

604.031

İşsizlik Oranı (yıl sonu)

6,7

6,0

5,5

5,4

5,5

6,0

Döviz Kuru (Real/$)

1,67

1,88

2,04

2,34

2,66 a

2,84

Kaynak: Eknomi Bakanlığı web sitesi, a: gerçekleşen b: EIU tahmini  c: EIU projeksiyonu.

 

 

GSYİH’nın Sektörlere Göre Dağılımı

 

2009 ª

2010 ª

2011 b

2012 c

2013 c

2014 c

2015 c

2016 c

2017 c

2018 c

Tarım

5,6

5,3

5,5

5,3

5,7

5,8

6,0

6,1

6,2

6,3

Sanayi

26,8

28,1

27,5

26,0

25,0

23,8

23,3

22,9

22,4

22,0

Hizmetler

67,5

66,6

67,0

68,7

69,3

70,4

70,7

71,0

71,4

71,7

a:Gerçekleşme b:E.I.U. tahminleri c:E.I.U. öngörü

Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit

 

 

 

Brezilyanın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Toplam

242.579.776

242.178.054

225.100.885

2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

30.989.293

32.491.531

25.819.090

1201

Soya fasulyesi

17.248.319

22.810.049

23.277.378

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

20.305.900

12.956.638

16.356.786

1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

12.650.806

11.842.458

9.459.207

0207

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı

6.948.037

7.201.369

7.050.145

2304

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

6.595.457

6.787.272

7.000.584

0901

Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları

5.740.321

4.598.100

6.052.719

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

3.674.543

4.503.918

4.960.235

4703

Sodalı ve sülfatlı odun hamuru

4.326.841

4.824.766

4.914.365

1005

Mısır

5.383.338

6.307.631

3.931.914

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

5.367.788

4.532.044

3.923.444

8802

Diğer hava taşıtları, uzay araçları

4.759.183

3.841.712

3.440.33

 

 

Brezilyanın İhracatındaki Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke Adı

2012

2013

2014

 

Toplam

242.579.776

242.178.054

225.100.885

1

Çin

41.227.540

46.026.153

40.616.108

2

ABD

26.849.876

24.865.953

27.144.742

3

Arjantin

17.997.706

19.615.414

14.281.998

4

Hollanda

15.040.704

17.325.880

13.035.584

5

Japonya

7.955.713

7.964.031

6.718.601

6

Almanya

7.277.061

6.551.654

6.632.731

7

Şili

4.602.203

4.483.783

4.984.191

8

Hindistan

5.576.930

3.130.073

4.788.735

9

Venezuela

5.056.025

4.849.840

4.632.139

10

Gemi mağaza ve depoları

4.866.924

4.134.782

4.037.680

11

İtalya

4.580.723

4.098.143

4.020.783

12

İngiltere

4.519.432

4.101.835

3.860.342

13

G. Kore

4.501.090

4.719.970

3.831.244

14

Rusya

3.140.816

2.974.145

3.829.122

15

Meksika

4.003.013

4.230.301

3.669.957

16

Singapur

2.942.605

1.905.395

3.348.167

17

Hong Kong

2.458.113

3.339.237

3.322.865

18

Belçika

3.741.600

3.593.811

3.286.949

19

İspanya

3.688.732

3.575.966

3.280.75

37

Türkiye

1.207.133

957.432

1.308.387

Kaynak:Trademap

 

Brezilyanın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)

GTİP

Ürün Adı

2012

2013

2014

 

Toplam

223.149.128

239.620.905

229.060.032

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

16.365.054

17.756.951

17.630.041

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

13.405.752

16.319.993

15.533.063

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

5.959.596

7.997.946

8.474.560

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

9.566.747

9.081.176

7.675.580

8708

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı

6.771.472

8.296.706

7.143.500

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

3.981.747

5.036.185

5.677.027

8542

Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları

4.139.298

4.748.725

4.444.834

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

3.591.037

3.734.309

3.682.530

3808

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici

2.245.806

2.999.751

3.464.131

3002

İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

2.795.507

3.187.046

3.242.857

8529

Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları

3.502.502

3.565.667

3.184.015

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

2.993.192

3.340.644

3.026.095

3104

Potaslı mineral/kimyasal gübreler

3.549.759

3.356.145

2.934.214

3105

Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları

2.137.694

2.628.785

2.754.245

8411

Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri

2.173.178

2.323.109

2.423.252

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar

3.013.177

2.453.571

2.308.890

3102

Azotlu mineral/kimyasal gübreler

2.259.143

2.242.837

2.263.642

8473

Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı

2.436.140

2.203.783

2.157.694

2933

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler

1.985.000

2.240.626

2.045.444

Kaynak:Trademap

 

Brezilya’nın İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)

Sıra

Ülke adı

2012

2013

2014

 

Toplam

223.149.128

239.620.905

229.060.032

1

Çin

34.248.498

37.302.150

37.340.607

2

ABD

32.607.902

36.280.346

35.298.579

3

Arjantin

16.444.100

16.462.929

14.143.094

4

Almanya

14.208.930

15.182.003

13.837.219

5

Nijerya

8.012.214

9.647.535

9.495.353

6

G. Kore

9.097.658

9.491.256

8.526.183

7

Hindistan

5.042.843

6.357.300

6.635.259

8

İtalya

6.206.939

6.724.125

6.320.386

9

Japonya

7.734.742

7.081.665

5.902.046

10

Fransa

5.918.552

6.509.359

5.705.140

11

Meksika

6.075.066

5.794.778

5.362.995

12

Şili

4.164.609

4.328.270

4.024.133

13

İspanya

3.540.131

4.486.374

3.910.201

14

Bolivya

3.431.044

3.937.744

3.816.334

15

S. Arabistan

3.192.911

3.194.222

3.299.255

16

İngiltere

3.505.207

3.614.591

3.257.407

17

Hollanda

3.106.405

2.344.607

3.167.946

18

Rusya

2.790.714

2.676.066

2.940.541

19

Cezayir

3.197.862

3.074.832

2.918.103

46

Türkiye

964.114

1.144.898

882.221

Kaynak:Trademap

 

Türkiye-Brezilya Dış Ticareti

Türkiye-Brezilya İkili Ticareti (1000 ABD$)

Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2004

69.355

566.293

635.648

-496.938

2005

103.458

798.576

902.034

-695.118

2006

121.882

934.782

1.056.664

-812.901

2007

229.914

1.172.669

1.402.583

-942.756

2008

318.027

1.423.868

1.741.895

-1.105.840

2009

388.244

1.105.890

1.494.134

-717.646

2010

614.551

1.347.525

1.962.076

-732.974

2011

883.471

2.074.354

2.957.825

-1.190.883

2012

1.002.759

1.770.094

2.772.854

-767.335

2013

936.096

1.408.806

2.344.902

-472.710

2014

794.209

1.728.745

2.522.954

-934.537

2014 / (1-6 )

409.104

705.412

1.114.510

-296.308

2015 / (1-6 )

255.464

858.060

1.113.524

-602.596

Kaynak: TÜİK

 

Türkiye’nin Brezilya’ya İhracatında Başlıca Ürünler, (Bin ABD Dolar)

GTIP

Ürün adı

2012

2013

2014

 

Toplam

1.002.759

936.096

794.532

7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra buru

100.218

126.076

134.473

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

95.879

115.373

83.754

5510

Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç)

103.185

49.508

54.745

8905

Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen sondaj ve

18.943

2.104

40.895

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

40.042

60.403

34.773

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

13.673

16.477

28.419

7213

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

64.816

31.050

28.116

0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

18.681

13.984

26.984

0813

Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. Fasıldaki sert ve kabukluların karışımları

12.832

14.387

22.431

2523

Çimento

32.206

15.969

18.010

2401

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

6.891

19.924

15.727

3202

Debagatte kullanılan sentetik organik ve anorganik maddeler ve müstahzarlar

5.809

13.572

14.650

7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik

2.563

17.444

13.090

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

8.655

13.069

12.827

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Brezilya’dan İthalatında Başlıca Ürünler, (Bin ABD Dolar)

GTIP

Ürün adı

2012

2013

2014

 

 Toplam

1.770.094

1.408.806

1.728.746

2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

640.059

364.661

383.363

1201

Soya fasulyesi

5.524

72.666

301.605

4703

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

70.499

95.760

137.755

2401

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

119.039

121.172

132.517

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

64.537

41.214

112.332

0901

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ü

74.200

71.524

77.970

2304

Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

5.539

11.516

74.188

5201

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

161.185

77.801

61.488

8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler,

56.442

55.772

46.562

4412

Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar

30.962

27.014

30.091

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş) (kaplanm

1

 

29.597

8414

Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan havalandırmaya

28.625

25.703

20.130

3503

Jelatin, jelatin türevleri, katı ihtiyokol, hayvansal menşeli diğer tutkallar

21.431

18.649

16.159

8409

Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

13.685

11.402

13.310

Kaynak:Trademap

 

 

GAZİANTEP’İN  BREZİLYA İLE TİCARETİ

Değerler

Row Labels

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

BREZİLYA

5.471.885,65

18.394.204,17

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

54.568,00

210.675,15

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

26.394,80

125.357,49

HALI

1.519.451,91

5.716.024,26

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

57.334,56

352.756,60

KİMYA

10.819,82

27.824,02

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

84.894,00

723.279,36

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

14.788,08

27.564,97

TEKSTİL

3.703.634,48

11.210.722,32

Grand Total

5.471.885,65

18.394.204,17

 Kaynak:GAİB, 2015

 

 

 

 

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr