Türkçe | English

Kurumsal

GAZİANTEP

Ulaşım ve Altyapı Sağlık Kültür ve Turizm Ekonomik Durum Eğitim Demoğrafik Durum Tarihçe Sanayi İstihdam ve İşsizlik Ticaret ve Lojistik

Eğitim

       Eğitim

 Tablo 4. Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (2012-2013)

İlköğretim

Ortaöğretim

Meslek ve Teknik Eğitim

Gaziantep

33

39

43

TRC1

32

37

40

Türkiye

30

31

34

Kaynak: MEB, TÜİK

 

Tablo 5. Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırlaması (2003)

Eğitim Sektörü Gelişmişlik Sıralaması

Gaziantep

53

TRC1

19

Kaynak: SEGE, 2003

 

 

 tıklayın

Tablo 6. Eğitim Verileri

 

 

Okuma yazma bilmeyen

 

İlkokul mezunu

 

İlköğretim mezunu

Ortaokul veya dengi okul mezunu

Lise veya dengi okul mezunu

 

Yüksekokul veya fakülte mezunu

 

Yüksek lisans mezunu

 

Doktora mezunu

Gaziantep

71.504

310.201

364.499

50.919

190.616

82.703

4.415

1.490

Kaynak: TÜİK, 2012

 

Tablo 7. Okullaşma Oranları

 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (3-5 yaş)

 

İlköğretim Okullaşma Oranı

 

Ortaöğretim Okullaşma Oranı

Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı

Yıl

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

2011-2012

2012-2013

Gaziantep

19,49

22,6

99,37

99,16

56,65

59,24

16,83

24,15

Kaynak: MEB, 2012-2013

  

Tablo 8. Gaziantep Üniversite Verileri

 

 

 

Üniversite sayısı

 

 

Öğretim Elemanı Sayısı

 

 

Öğretim Elemanı Sayısı /Nüfus

 

 

Öğrenci Sayısı

 Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

GAZİANTEP

1 devlet 2 vakıf

1.211

1

36.669

30,3

 

 

Gaziantep’te ikisi vakıf, biri devlet olmak üzere toplam üç adet üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler, bünyesindeki kurumsal yapılarıyla (Teknopark, TEKMER, Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürdürülebilir Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Sanayi İşbirliği Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi vb.) ve ders müfredatlarıyla şehrin sanayi, tarım, ticaret ve turizm yapısına cevap verebilecek niteliktedir ve üniversite-sanayi işbirliğinde bölgedeki diğer üniversitelere öncülük etmektedir. Mevcut durumda 36.000’den fazla öğrenci yüksek öğrenimini Gaziantep’te sürdürürken Ortadoğu’ya yakın olması nedeniyle bu öğrencilerin 1.000’i aşkın sayıdaki kısmı yabancı uyrukludur. Ayrıca, OSB bünyesindeki Meslek Yüksek Okulu ile çeşitli sektörler için mesleki programlar uygulanmaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler sanayinin ara eleman ihtiyacını gidermektedir.

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr