Türkçe | English

Kurumsal

SEKTÖRLER

Tekstil Gıda Ayakkabıcılık Enerji ve Madencilik Tarım ve Hayvancılık

Enerji ve Madencilik

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP Eylem Planı çerçevesinde altyapının güçlendirilmesi öngörülmüş, bu çerçevede enerji altyapısı da plan dahiline alınmıştır. GAP eylem planı çerçevesinde Gaziantep’te elektrik iletim ve dağıtım, hat ve tesislerin altyapısının ve doğalgaz boru hattı altyapısı güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Tablo 1: Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh)   

Türkiye

Gaziantep

2017

3.082

3.769

 

Gaziantep 3. 769  kWh ile kişi başına düşen tüketimde Türkiye ortalamasının üzerinde     bulunmaktadır. Gelişmişliğin bir göstergesi olarak bilinen kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 2017 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 3.082  kWh iken, gelişmiş ülkelerde bu değer 8.900 kWh’tir. TRC1 Bölgesinde Gaziantep 3.760  kWh ile kişi başına düşen tüketimde Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

 

Tablo 2: Faturalanan Elektrik Tüketiminin İl ve Tüketici Türü Bazında Dağılımının 2018 Rakamları (MWh-%)

Tüketici Türü

Gaziantep

Türkiye

Aydınlatma

79.115,80

4.755.802,89

Mesken

1.181.216,57

54.769.979,56

Sanayi

4.936.336,02

96.995.848,19

Tarımsal Sulama

125.881,44

8.799.145,22

Ticarethane

1.156.706,92

68.289.253,67

Genel Toplam

7.479.256,75

233.610.029,54

Payı

3,20

%100

 

TRC1 Bölgesi     toplam enerji tüketiminin büyük payını sanayide kullanmaktadır. Burada     sanayi şehri Gaziantep ‘in ağırlığı hissedilmektedir.

 

Elektrik Tüketimi ve Kayıp-Kaçaklar

 

Türkiye elektrik enerjisi sektörünün en büyük sorunlarından biri yüksek kayıp-kaçak oranlarıdır. Özellikle ülkenin doğu ve güneydoğusunda kayıp-kaçak oranları % 70’leri bulmaktadır. TRC1 Bölgesi’ndeki elektrik kayıp-kaçak oranlarına bakıldığında Kilis %11,9 ile kayıp-kaçak oranının en fazla olduğu il durumundadır. Gaziantep %8,6 ile ikinci durumda iken, Adıyaman %8,1 ile en az kayıp-kaçak oranına sahip ildir.

 

 

Tablo 3: Tablo Karkamış HES, Yıllara Göre Üretim Miktarları

Yıl

Üretim (kWh)

İl Tüketimine Oranı

Ülke Tüketimine Oranı

2010

460.900.000

%9,71

%0,22

2011

500.000.000

%9,63

%0,22

2012

557.000.000

%10,19

%0,23

2013

449.875.784

%8,10

%0,18

2014

359.680.515

%6,22

%0,14

2015

370.801.553

%6,18

%0,14

2016

417.603.000

%6,74

%0,15

 

TRC1Bölgesi Türkiye’nin güneş enerji potansiyeli yüksek olan bölgelerinden biridir. Ortalama güneş radyasyonu 1600-1700 kWh/m2-yıl seviyelerinde bulunmaktadır. Bölge toplam güneşlenme süresi bakımından da Türkiye ortalamasının üstünde bulunmaktadır. Su ısıtma sistemlerinde güneş enerjisi kullanılarak güneş enerjisinden az da olsa faydalanılmaktadır.

 

Bölge kapsamındaki illerin güneş enerjisi potansiyeli aşağıda incelenmiştir. Gaziantep’in ortalama güneşlenme süresi en fazla Temmuz ayında 11,74 saat, en az ise Aralık ayında 4,38 saat olarak tespit edilmiştir.

Radyasyon haritaları ve güneşlenme grafiklerinden anlaşılacağı üzere TRC1 Bölgesi güneş enerji sistemleri için oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Fakat güneş enerji sistemleri konusunda gerek bölgede gerekse Türkiye’de yatırımlar yapılmamaktadır. Bunda güneş enerji sistemlerinin ilk kurulum maliyetinin yüksek olması büyük ölçüde etkilidir. Kurulum sonrası maliyeti çok az olan güneş enerji sistemleri için uzun vadeli yatırımlar yapılması gerekmektedir.

 

 

Güneş Enerjisi

Avrupa’da güneş enerjisi devi olan birçok ülkeden daha iyi bir potansiyele sahip olan Türkiye bu konuda Ar-Ge yatırımları yaparak kısa sürede yol kat edebilir. Gerek ulusal gerekse uluslararası çapta kurulacak konsorsiyumlar maliyet sıkıntısını aşmakta fayda sağlayabilir. Özellikle bu konuda gelecek vaat eden bölgelerden olan TRC1 Bölgesi yatırımların odağı durumuna gelmesi ve ileri planda ise bizden daha yüksek potansiyele sahip komşu ülkelere ortak yatırımlar yapılması öngörülebilir. Güneş enerjisi üretiminde işbirliği programları çerçevesinde bölgeye büyük getiriler ve istihdam sağlanması mümkündür.

Rüzgar Enerjisi

 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr, en kolay ve en çabuk dönüştürülebilen enerjidir. Rüzgâr enerji sistemleri yenilenebilir enerji sistemleri arasında uygulaması ekonomik açıdan en uygun olandır. Özellikle şebeke çekme maliyetinin yüksek olduğu uzak bölgelerde tercih edilmektedir.

 

Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli olan bölgelere sahiptir. Bu yörelerde özellikle son senelerde santral kurma çalışmaları devam etmektedir. Rüzgâr hızı ve rüzgâr kapasite faktörü haritalarından da görüleceği üzere TRC1 Bölgesi genel anlamda rüzgâr enerji potansiyeli yüksek bir bölge değildir. Genel olarak yüksek potansiyele sahip olmamakla beraber özellikle Gaziantep ilinin kuzeybatı kısmı ve Adıyaman ilinin kuzeydoğu kısımlarında rüzgâr enerjisi elde etmek için yeterli potansiyele sahip olan yöreler mevcuttur. Kapasitesi yüksek bu yörelerden Gaziantep’in kuzeybatısındaki Nurdağı ve İslahiye ilçe sınırlarında kurulu ve hâlihazırda üretim yapan rüzgâr tribünleri mevcuttur. Burada toplam 54 tribün bulunmaktadır. Bu tribünlerden 850-900 milyon kWh üretim yapılmaktadır. Bu yöreye ve Adıyaman ilinin kuzeydoğu kısmına yeni yatırımlar yapılabilir (Aşağıdaki haritalarda kırmızı tonlu renkler, ekonomik rüzgâr enerji santrali yatırımı için uygun alanları işaret etmektedir).

 

Gaziantep ilinin kuzeybatı kısmı ve Adıyaman ilinin kuzeydoğu kısımlarında rüzgar enerjisi elde etmek için yeterli potansiyele sahip olan yöreler mevcuttur.     Kapasitesi yüksek bu yörelerden Gaziantep’in kuzeybatısındaki Nurdağı ve İslahiye ilçe sınırlarında kurulu ve halihazırda üretim yapan rüzgar tribünleri mevcut olmakla birlikte, daha çok enerji elde etmek adına bu yöreye ve Adıyaman ilinin kuzeydoğu kısmına yeni yatırımlar yapılabilir.

 

 

 Madencilik

 

TRC1 Bölgesi’nde madencilik sektörü iller bazında incelenmiş olup, değerlendirmeler yapılırken Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) verilerinden yararlanılmıştır.

Gaziantep madencilik bakımından gelişmiş bir il konumunda değildir. Ancak şehrin bazı yörelerinde maden rezervlerine rastlanmaktadır. Şehrin batı kısmında bulunan Şahinbey ilçesinin bazı bölgelerinde mangan rezervi bulunmaktadır. İslâhiye’de demir ve krom, Nurdağı’nda ise krom yatakları mevcuttur. İslâhiye’nin bazı yörelerinde ise boksit rezervine rastlanmaktadır. Birçok bölgede rezerv yeterli olmadığından işletmeye alınamamaktadır. İlde sanayi maden işletmeleri (çimento hammaddesi, kil, kireç, taşocağı) bulunmaktadır. İlde enerji madenlerine rastlanmamıştır.

 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr