Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Avrupa Ülkeleri Karadağ KKTC Kosova Letonya Portekiz Yunanistan Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Malta Norveç Romanya Sırbistan Polonya Slovakya Slovenya Asya ve Pasifik Ülkeleri Singapur Avustralya Bangladeş Endonezya Filipinler Pakistan Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Afganistan Vietnam Yeni Zelanda Tayland Orta Doğu Ülkeleri Bahreyn Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suriye Yemen Ürdün Umman Suudi Arabistan Lübnan Amerika Kıta Ülkeleri Venezuella Şili Meksika Peru Küba Kanada Kolombiya Brezilya Arjantin ABD Afrika Ülkeleri Libya Cezayir Fas Mısır Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Etiyopya Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Kamerun Kenya Madagaskar Mali Mozambik Nijerya Sudan Tanzanya Tunus Uganda Zambiya

Gana

GANA

 

GENEL BİLGİLER TABLOSU (2014)

 

Nüfusu                                      

: 26,9 milyon 82015) 

Yüzölçümü                               

: 238.537 km2

Dil                                                 

: İngilizce ve yerel diller 

Din                                                

: Hıristiyan (%71,2), Müslüman (%17,6)

Para Birimi                                  

: Cedi

Kişi Başına GSYİH  

: 1.443 dolar

GSYİH

: 38,6 milyar dolar  

GSYİH Büyüme Hızı               

: % 4,2

İhracat

: 11,9 milyar dolar

İthalat

: 13,5 milyar dolar

Enflasyon Oranı

: % 15,5

İş Yapma Kolaylığı Sıralaması                

: 70.  (2015)

Kaynak: Economist Intelligence Unit;Worldbank, Cia World Factbook, Trademap

 

 

 

 

 

 

GANA’NIN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıllar

GSYİH

(Milyar

Dolar)

Büyüme

(%)

Kişi Başına Gelir

(Dolar)

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat

(Milyar

Dolar)

İthalat

(Milyar

Dolar)

2006

20,4

7,1

930

11,7

3,7

6,7

2007

24,7

6,5

1.099

12,7

4,1

8,0

2008

28,4

8,4

1.234

18,1

5,2

10,2

2009

25,9

4,0

1.096

19,3

5,8

8,0

2010

32,2

7,9

1.323

5,2

7,8

8,1

2011

39,6

14,0

1.587

8,7

18,1

12,6

2012

41,9

9,3

1.642

9,2

15,8

13,6

2013

48,6

7,3

1.857

11,6

12,6

12,8

2014

38,6

4,2

1.443

15,5

11,9

13,5

 Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU), Worldbank, Cia World Factbook, Trademap

 

 

 

 

 

 

GANA’NIN DIŞ TİCARETİ

 

Gana’nın dış ticareti diğer bir çok Afrika ülkesinde olduğu gibi genel olarak büyük açık vermektedir. Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Gana’nın ihracatı gittikçe artış göstermekte, 2010 yılı itibariyle 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, 2014  yılının geçici verilerine göre 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, İthalatı da 2011 yılındaki azalma dışında 2012 yılına kadar her yıl düzenli olarak artış göstermiş olup, 2012 yılında 18,1milyar dolarla maksimum düzeye ulaşmış, 2014 yılında ise 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticareti 1995 yılından sonra sürekli açık vermiş olan Gana’nın dış ticaret açığı  2011 yılında 5,5 milyar dolar  ile maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 2014 yılında da geçici verilere göre 1,7 milyar dolar dır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Gana’nın Yıllar İtibarı ile Dış Ticaretinin Görünümü (milyon $)

Yıllar  

2010

2011

2012

2013

2014

İhracat

8.057.141

12.602.676

15.761.184

12.643.899

11.856.074

İthalat

5.233.390

18.146.653

13.578.113

12.787.233

13.547.562

Hacim

13.290.531

30.749.329

29.339.297

25.431.132

25.403.636

Denge

2.823.751

-5.543.977

2.183.071

-143.334

-1.691.488

      Kaynak: ITC, Trademap, Ekim 2015 itibariyle

 

 

 

 

 

Gana’da 1997 yılında petrol yatakları keşfedilmeye başlanmış olup, petrol yatakları ülkenin özellikle kıyı kesimlerinde yer almaktadır. Gana’da şu an için toplam 1,8 milyar varillik petrol varlığı tespit edilmiş olup, günlük petrol üretiminin yaklaşık 150 bin varil olduğu bildirilmektedir. Üç yıl içerisinde de günlük petrol üretiminin 250 bin varilin üzerine çıkması beklenmektedir. Ülkeden 2011 yılının Ocak ayından itibaren petrol ihracatı da başlamış olup, söz konusu yıl petrol ihracatı 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de petrol ihracatının 5-6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ülkede petrol arama faaliyetleri devam etmekte olup ülkede keşfedilmemiş petrol yataklarının bulunduğu tahmin edilmektedir. 

  

Gana’nın dış ticaret politikasının ana hedefi ürünlerinin uluslararası rekabet gücünü artırarak daha fazla ürün ihracatı gerçekleştirmektir. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS’ın tarifelerin azaltılması ve harmonizasyonu ile tarife dışı engellerin azaltılması yönündeki kararlarının Gana’nın dış ticaretine olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.

 

Gana çok taraflı, bölgesel ve serbest ticaret anlaşmaları yönünde de önemli mesafeler katetmiştir. Avrupa Birliği ile 2007 yılında geçici ortaklık anlaşması imzalamış olan Gana, bu anlaşma sayesinde AB ile ticareti engelleyen faktörlerin önemli bir kısmını ortadan kaldırmış, Gana menşeili ürünlere ticari rekabet edilebilirlik konusunda önemli kazanımlar sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Gana’nın İhracatı

 

Özellikle son yıllarda dış ticareti büyük bir açık veren Gana’nın ihracatı büyük ölçüde ham petrol ve petrol yağları, kakao, altın, kereste, madenler, su ürünleri ve sert kabuklu meyveler gibi bazı ürünlere bağımlıdır. Bu bağımlılık, sözkonusu temel ürünlerin üretimlerindeki ve dünya fiyatlarındaki dalgalanmalara göre, ihracat gelirlerinin değişken olması sonucunu doğurmaktadır.

 

Uluslararası Ticaret Merkezinin(ITC) geçici verilerine göre Gana’nın toplam ihracatı 2014 yılında 11,8  milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.. Bu ihracatın %33,7’sini ham petrol ve petrol yağları, %24,8’ini kakao ve ürünleri, %20,1’ini de altın ihracatı oluşturmuştur. Bu üç ürün grubunun toplam ihracattaki payı %78,6’dır.

 

 

 

 

 

Tablo 2. Gana’nın Ürünler İtibariyle İhracatı (1000$)

 GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

 

TOPLAM

15.761.184

12.643.899

11.856.074

'2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

3.683.889

3.015.355

3.834.221

'1801

Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

1.967.762

1.380.501

2.411.486

'7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

7.093.202

5.364.594

2.389.216

'1803

Kakao hamuru

2

696

402.094

'9999

Başka yerde belirtilmeyen ürünler

38

6.358

293.189

'1804

Kakao yağı

60.370

65.701

251.088

'4403

Yuvarlak ağaçlar

16.129

13.346

220.895

'2602

Manganez cevherleri ve konsantreleri

104.310

134.562

220.608

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

214.796

101.600

158.333

'1604

Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa ve suları

134

16

149.763

'0801

Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş)

160.822

417.770

87.644

'1805

Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

82

263

82.430

'7601

İşlenmemiş aluminyum

65.623

53.670

77.574

'2606

Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

33.730

36.619

71.997

'0804

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

4.802

6.446

71.568

'1515

Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

7.548

11.230

70.239

'4407

Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

79.687

231.190

67.698

'0803

Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)

1.859

1.541

50.010

'7404

Bakır döküntü ve hurdaları

4.514

2.614

48.772

'4001

Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar

46.958

41.258

43.399

'1511

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

25.658

47.718

41.666

'4408

Kaplama, kontrplak vb. için yapraklar; kalın <= 6mm.

130.179

153.716

36.930

'0714

Manyok, ararot , salep, yer elması , tatlı patates ve benzeri kök ve yumrular, sagu özü

11.211

19.721

32.162

'2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

620.170

10.562

21.253

'7602

Aluminyum döküntü ve hurdaları

2.868

1.740

20.550

'0303

Balıklar (dondurulmuş)

12.092

10.974

20.309

'8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

63.181

53.763

19.846

'7801

İşlenmemiş kurşun

0

0

19.100

'1207

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

32.317

58.660

17.300

'2522

Kireç

21.279

26.513

16.087

'0810

Diğer meyveler (taze)

92

590

16.002

'0307

Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)

740

108

15.849

'1901

Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar

10.676

15.860

15.315

'7204

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler

921

486

14.754

'7214

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

266

896

14.676

'1211

Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan)

32

103

14.104

'5208

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)

9.674

9.895

14.069

'8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

4.258

6.346

13.308

'8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

10.299

18.877

12.249

Kaynak: ITC, Trademap, Ekim 2015 itibariyle

 

 

 

 

 

 

Gana’nın 2013 yılında  ihracat gerçekleştirdiği en önemli ülke G.Afrika’dır. G.Afrika’nın  Gana’nın ihracatındaki payı %22,4’dür. G.Afrika dışında diğer önemli ülkeler BAE İsviçre ve İtalya’dır. Türkiye’nin Gana’nın ihracatındaki payı ise %0,8 olup, 19. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Gana’nın Ülkeler İtibariyle İhracatı (1000$)

 ÜLKELER

2011

2012

2013

TOPLAM

18.146.653

15.761.184

12.643.899

G. Afrika Cum.

3.146.838

4.535.195

2.833.217

B.A.E.

993.892

1.634.295

1.659.719

İsviçre

865.865

1.212.356

1.172.029

İtalya

1.041.492

1.226.911

1.097.461

Fransa

1.722.429

1.409.590

941.562

Hollanda

710.714

759.027

758.400

Burkina Faso

500.570

370.344

466.634

Hindistan

722.194

237.314

465.811

Çin

257.853

626.810

457.594

ABD

444.851

296.700

326.172

Birleşik Krallık

355.985

245.356

279.437

İspanya

132.579

268.365

207.692

Benin

87.336

96.123

195.673

Nijerya

196.948

248.402

141.093

Portekiz

4.006

2.563

129.266

Belçika

403.365

130.403

124.675

Almanya

169.728

197.609

117.655

Malezya

139.607

272.199

116.392

Tayvan

883

391

98.716

Türkiye

171.182

227.874

95.616

Kaynak: ITC, Trademap, Ekim 2015 itibariyle

 

 

 

 

 

 

Gana’nın İthalatı

 

ITC verilerine göre Gana’nın 2005 yılında 4 878 milyon dolar olan toplam ithalatı 2012 yılında rekor artışla 13,6 milyar dolara yükselmiş, 2012 yılında da 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının geçici verilerine göre de Gana’nın ithalatı yine 13,6 milyar dıolara yükselmiştir.

 

Ülkenin ithalat düzeyini özellikle iç talep ve imalat sanayi ürünlerinin uluslararası fiyatları belirlemektedir. Aynı zamanda kur politikalarının ve döviz rezervlerinin de ithalat üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Örneğin, 2000’li yılların başında Cedi’nin önemli ölçüde değer kazanması ile ithalat ciddi düşüş göstermiş, bu dönemden sonra ise ithalat talebi güçlü bir artış göstermiştir. 

 

Petrol Gana’nın toplam ithalatında önemli bir yer tutmakta iken ülkede petrol bulunması ve üretime başlanması nedeniyle ülkenin petrol ithalatı son yıllarda sıfırlanmıştır. Ancak 2014 yılında geçici verilere göre 2,1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir tutarda işlenmiş petrol ithal edilmiştir. 2014 yılında Gana’nın en önemli ithal kalemleri petrol dışında tıbbi ilaçlar, binek otomobiller, telefonlar, palm yağı, şeker ve zirai ilaçlardır. Bu yedi ürün ve ürün grubunun toplam ithalattaki payı yaklaşık %26’dır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Gana’nın Ürünler İtibariyle İthalatı (1000$)

 GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

 

TOPLAM

13.578.113

12.787.233

13.547.562

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

75.737

115.029

2.108.002

'3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

124.016

134.103

297.237

'8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

1.070.920

1.093.034

284.052

'8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

291.007

193.508

212.099

'1511

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

103.689

139.700

203.589

'1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

134.242

193.941

195.478

'3808

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler

336.588

241.206

193.446

'8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

160.854

124.797

179.354

'7210

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

135.260

145.088

169.662

'8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

802.686

612.202

159.967

'0207

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

188.008

200.444

155.396

'1006

Pirinç

356.252

421.312

152.566

'6402

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

21.356

22.426

149.923

'2523

Çimento

353.555

303.475

125.915

'6309

Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

76.341

72.572

125.781

'1001

Buğday ve mahlut

98.812

80.412

123.148

'9403

Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

46.091

49.825

119.827

'4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

157.179

135.603

115.944

'2002

Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

90.650

108.588

114.785

'0303

Balıklar (dondurulmuş)

216.247

257.826

109.145

'9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

0

29.822

108.866

'7308

Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb.

121.500

107.563

107.549

'6704

İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruk, sakal, kaşlar, kirpikler, perçemler

4.816

3.737

104.019

'8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

358.734

286.024

103.108

'8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

156.227

142.889

101.859

'7227

Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

28

23

99.960

'8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

109.273

108.354

98.399

Kaynak: ITC, Trademap, Ekim 2015 itibariyle

 

 

 

 

 

 

Gana’nın ülkeler itibariyle ithalatında Çin(%17,8), ABD ve Belçika en önemli yeri tutmakta, bu ülkeleri Hindistan, İngiltere ve Almanya izlemektedir. 2013 yılında ülkemiz Gana’nın toplam ithalatında yaklaşık %0,6’lık bir paya sahip olup, 24. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Gana’nın Ülkeler İtibariyle İthalatı (1000$)

 ÜLKELER

2011

2012

2013

TOPLAM

12.602.676

13.578.113

12.787.233

Çin

2.062.109

2.407.442

2.280.470

ABD

1.307.251

1.566.865

1.259.242

Belçika

809.300

927.428

918.051

Hindistan

578.730

595.995

608.809

Birleşik Krallık

607.367

729.374

541.871

Almanya

360.993

485.381

483.862

G. Kore

336.921

321.407

447.900

G. Afrika Cum.

398.124

488.335

415.303

İtalya

276.199

289.757

355.248

Nijerya

841.732

424.518

350.852

Hollanda

415.556

416.044

336.486

B.A.E.

306.897

362.113

326.903

Kanada

252.990

229.473

265.376

Tayland

335.715

248.696

264.717

Brezilya

282.515

218.874

261.781

Fransa

269.132

240.593

257.916

İspanya

193.930

265.134

241.839

Viet Nam

118.211

138.965

220.156

Togo

138.706

143.923

184.279

Japonya

181.494

271.950

177.914

Endonezya

106.138

130.776

174.502

Avustralya

160.283

211.740

165.603

İsveç

247.414

201.300

164.635

Türkiye

173.037

209.397

163.467

Kaynak: ITC, Trademap, Ekim 2015 itibariyle

 

 

 

 

 

 

Türkiye – Gana Ticareti

 

Genel Durum

 

Türkiye ile Gana arasındaki dış ticarete ilişkin istatistiki veriler aşağıda yer almaktadır. 2010 yılı itibariyle 96,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımıza karşılık 194,4 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu iken 2011 yılında ihracatımız 220 milyon dolara ithalatımız ise 292 milyon dolara 2012 yılında ihracatımız 224 milyon dolara ithalatımız ise 303 milyon dolara yükselmiştir. 2013 yılında ise ihracatımız 180 milyon dolar, ithalatımız ise 202 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Gana ile olan dış ticaretimiz son 10 yıllık dönem içerisinde 2007 ve 2008 yılları dışında genel olarak ülkemiz aleyhine açık vermiştir. 2012 yılında dış ticaret açığımız 80 milyon dolar, 2013 yılında ise 22 milyon dolardır. Önümüzdeki yıllarda Gana ile dış ticaretimizin artış göstermesi beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Türkiye Gana Dış Ticaretinin Yıllar İtibariyle Gelişimi (1000$)

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2000

12.796

27.958

40.754

-15.162

2001

17.736

35.578

53.314

-17.842

2002

22.658

39.224

61.882

-16.566

2003

36.867

95.208

132.075

-58.341

2004

31.779

80.601

112.380

-48.822

2005

31.601

73.207

104.809

-41.606

2006

32.965

57.468

90.434

-24.502

2007

84.126

41.060

125.187

43.065

2008

100.386

46.453

146.839

53.933

2009

72.851

102.095

174.946

-29.244

2010

96.477

194.358

290.835

-97.881

2011

220.442

292.273

512.715

-71.831

2012

223.502

303.476

526.978

-79.974

2013

180.112

202.209

382.321

-22.097

2014

175.355

157.925

333.279

17.430

2014(Ocak-Ekim)

142.272

117.972

166.572

24.300

2015(Ocak-Ekim)

160.920

150.772

171.067

10.148

Kaynak: TUİK

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Gana’ya İhracatı

 

2013  yılında  ülkemizden Gana’ya 400’ün üzerinde  farklı  ürünün ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

İhracatımızda önem taşıyan başlıca ürünler buğday unu, izole tel ve kablolar, petrol yağları, dondurulmuş balıklar, çimento,   makarna ve  kireçtir.  Ülkemizden Gana’ya 2013 yılında 800 bin doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ürünlerin listesi aşağıda verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Türkiye’nin Başlıca Ürünler İtibarı İle Gana’ya İhracatı

 GTIP NO

GTIP Dörtlü Adı

2012

2013

2014

 

TOPLAM

223.501.765

179.017.701

175.800.834

8544

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBE

14.514.579

15.480.476

17.272.393

2523

ÇİMENTO

27.208.323

7.956.781

16.474.661

3917

PLASTİKTEN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (MANŞON, NİPEL, DİRSEK, FLANŞLAR, VB.)

453.854

5.554.175

16.065.516

1101

BUĞDAY UNU/MAHLUT UNU

16.083.093

16.628.868

12.118.372

2710

PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR

29.266.129

9.914.417

7.971.288

1902

MAKARNALAR VE KUSKUS

6.934.525

6.226.576

5.103.938

7308

DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI, İNŞAATTA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ DEMİR VEYA ÇELİK

2.299.632

4.804.707

4.295.732

2522

KİREÇ

4.120.270

5.936.000

3.688.980

3923

PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEME, TIPA, KAPAK, KAPSÜL VE DİĞER KA

828.238

1.639.539

3.614.414

3808

HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ, DEZENFEKTE EDİCİ, ZARARLILARI YOK EDİCİ,SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ, BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ

399.163

1.829.342

3.551.022

8474

TOPRAK, TAŞ, METAL CEVHERİ VB. AYIKLAMA, ELEME, TASNİF, AYIRMA, YIKAMA, KIRMA, ÖĞÜTME, YOĞURMA, KALI

2.306.753

1.951.697

2.716.604

7216

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER

7.735.861

4.562.075

2.711.312

1103

BULGUR, İRMİK, TOPAK HALİNDE HUBUBAT VE PELLETLER

3.749.426

3.464.661

2.616.087

8705

ÖZEL AMAÇLI MOTORLU TAŞITLAR (KURTARICILAR, VİNÇLİ, İTFAİYE, BETON KARIŞTIRICILI, YOL SÜPÜRME, ZİFT

1.046.263

567.704

2.495.863

8507

ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ (BUNIARIN SEPARATÖRLERİ DAHİL)

2.523.586

3.154.875

2.346.449

9403

DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

1.110.518

1.243.198

2.332.332

4819

KAĞITTAN, KARTONDAN, SELÜLOZ VATKADAN VEYA SELÜLOZ LİF TABAKALARINDAN KUTU, MAFHAZA, TORBA VB.

3.964

775.074

2.094.636

8504

ELEKTRİK TRANSFORMATÖRLERİ, STATİK KONVERTÖRLER (ÖRNEĞİN; REDRESÖRLER) VE ENDÜKTÖRLER

1.606.888

2.250.939

2.050.084

7306

DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER İNCE VE KALIN BORULAR VE İÇİ BOŞ PROFİLLER

1.899.117

306.288

1.976.454

8704

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR

318.688

2.716.642

1.953.389

4011

KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER

3.257.792

2.284.728

1.915.139

3401

SABUNLAR, YÜZEY AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR

1.796.738

1.347.813

1.805.795

8429

BULDOZERLER, GREYDERLER, TOPRAK TESVİYE MAKİNALARI, SKREYPERLER, MEKANİK KÜREYİCİLER, EKSKAVATÖRLER,

 

1.163.460

1.734.010

5407

SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT

1.747.303

1.062.327

1.693.781

8716

RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR; HAREKET ETTİRİCİ TERTİBATI BULUNMAYAN DİĞER TAŞITLAR; BUNLARIN AKSAM VE

1.688.073

1.657.045

1.653.305

2202

SULAR (MİNERAL VE GAZLI SULAR DAHİL) VE ALKOLSÜZ DİĞER İÇECEKLER (TATLANDIRICILI, LEZZETLENDİRİLMİŞ)

290.086

848.494

1.633.991

8703

BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (YARIŞ

239.570

137.751

1.532.548

7321

DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOBALAR, MUTFAK SOBA VE OCAKLARI, BARBEKÜ, MANGAL, GAZ OCAKLARI VB İLE BUNLARIN

3.720.183

1.583.149

1.492.138

9619

HİJYENİK HAVLULAR VE TAMPONLAR, BEBEK BEZLERİ VE BENZERİ HİJYENİK EŞYA

2.440.077

1.902.952

1.330.882

9405

DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI, IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI TABELALARI VE BENZER EŞYA VE BU EŞYANIN AKSAM VE

425.834

746.007

1.170.908

5702

DOKUNMUŞ HALILAR VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER YER KAPLAMALARI

438.271

607.868

1.094.124

7607

ALUMİNYUMDAN YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 2MM)

686.387

1.158.918

1.052.124

3402

YIKAMA, TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI (SABUNLAR HARİÇ)

638.482

681.986

1.041.282

8418

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI POMPALARI

886.890

1.579.201

999.046

8708

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR

866.824

1.195.394

993.488

Kaynak:TUİK

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin Gana’dan İthalatı

 

 2013 yılı itibariyle ülkemiz Gana’dan dörtü bazda 23 kalem ürün ithal etmiştir. İthalatımızda en önemli ürünler kakao ve kakao ürünleri ile altındır. Bu iki ürün Gana’dan olan ithalatımızın  %95’inden fazlasını oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Türkiye’nin  Ürünler İtibarı İle Gana’dan İthalatı 

 GTIP NO

GTIP Dörtlü Adı

2012

2013

2014

 

TOPLAM

303.476.199

202.209.349

157.924.607

1801

KAKAO DANE VE KIRIKLARI (HAM/KAVRULMUŞ, BÜTÜN/KIRIK)

141.657.296

100.050.877

85.447.228

1803

KAKAO HAMURU

18.480.517

45.758.433

38.132.862

1804

KAKAO YAĞI

2.567.344

7.283.402

15.334.731

1805

KAKAO TOZU (İLAVE ŞEKER/DİĞER TATLANDIRICI MADDELER İÇERMEYEN)

1.969.958

5.101.800

5.376.132

303

BALIKLAR (DONDURULMUŞ)

2.569.299

 

5.197.438

7108

ALTIN (PLATİN KAPLAMALI ALTIN DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE)

125.194.664

41.048.179

4.254.929

2306

BİTKİSEL YAĞLARIN ÜRETİMİNDEN (23.04-05' HARİÇ)ARTA KALAN KÜSPE VE KATI ATIKLAR

135.125

1.129.577

1.733.977

4407

UZUNLAMASINA KESİLMİŞ, BİÇİLMİŞ AĞAÇ; KALINLIK > 6 MM

 

13.460

401.575

4412

KONTRPLAKLAR, KAPLAMALI LEVHALAR VE BENZERİ LAMİNE EDİLMİŞ AĞAÇLAR

284.486

273.149

395.786

5201

PAMUK (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA PENYELENMEMİŞ)

 

75.388

319.492

4402

ODUN KÖMÜRÜ

429

78.981

264.565

8437

TOHUM, HUBUBAT, KURU BAKLAGİLLERİ TEMİZLEME, TASNİF ETME AYIKLAMA VE ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZ

 

 

251.152

804

HURMA, İNCİR, ANANAS, AVOKADO VE GUAVA ARMUDU, MANGO VE MANGOST (TAZE/KURUTULMUŞ)

 

85.423

222.761

2302

HUBUBAT VE BAKLAGİLLERİN KEPEK, KAVUZ VE DİĞER KALINTILARI

177.916

446.459

168.885

3823

SINAİ MONO KARBOKSİLİK YAĞ ASİTLERİ, RAFİNAJ MAHSULÜ ASİT YAĞLARI, SINAİ YAĞ ALKOLLERİ

 

 

168.841

2308

HAYVAN YEMİ OLABİLEN DİĞER BİTKİSEL MADDELER VE BİTKİSEL DÖKÜNTÜ VE ATIK VE YAN ÜRÜNLER

 

 

102.633

4001

TABİİ KAUÇUK, BALATA, GÜTA-PERKA, GUAYÜL, ÇIKIL (CHİCLE) VB. TABİİ SAKIZLAR

568.947

657.713

 

1207

DİĞER YAĞLI TOHUMLAR VE MEYVELER

 

113.323

 

4408

KAPLAMA, KONTRPLAK VB. İÇİN YAPRAKLAR; KALIN <= 6MM.

45.629

43.471

3.027

2710

PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR

8.419.802

 

 

7801

İŞLENMEMİŞ KURŞUN

1.098.732

 

 

7106

GÜMÜŞ (ALTIN VEYA PLATİN YALDIZLI GÜMÜŞ DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE)

276.611

 

 

Kaynak:TUİK

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma

İmza Tarihi

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

30.04.1997

KEK I. Dönem Toplantısı

03.09.1998

Hava Ulaştırma Alanında Mutabakat Muhtırası

29.09.2009

Vize Muafiyeti Anlaşması

24.03.2011

KEK II. Dönem Toplantısı

20.10.2011

KEK III. Dönem Toplantısı

02.03.2012

Serbest Bölgeler Alanında İşbirliği ve Teknik Destek sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

23.01.2013

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

GANA’NIN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

Tablo 10. Gaziantep’in Gana’ya ihracatı (ABD $) (2014)

GANA

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

TOPLAM

97.018.034,69

14.193.872,49

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

21.701,06

60.207,36

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

8.322,15

20.296,40

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI

0,55

67,00

HALI

213.243,00

663.698,17

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

9.878.160,00

6.020.571,80

İKLİMLENDİRME SANAYİ

13.260,00

85.456,00

KİMYA

1.831.764,26

3.440.584,26

KONFEKSİYON

10,00

33,30

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

3.155,00

48.100,00

OTOMOTİV SANAYİ

12.374,00

33.993,00

TEKSTİL

35.894,67

113.438,60

TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ

85.000.150,00

3.707.426,60

Genel Toplam

97.018.034,69

14.193.872,49

Kaynak: GAİB 2014


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr