Türkçe | English

Kurumsal

KURUMSAL

Gaziantep Yatırım Destek Ofisi İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Ofisimiz

 

 Kalkınma Ajanslarının Çalışma  Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak kurulduğu ildeki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviki ile ilgilenen birimdir.

 

YDO’ nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,

 

b) Yatırımcıların başvurularını kabul etmek ve takip etmek, yatırımcıların başvuruları üzerine ön inceleme yapmak,

 

c) Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara iletmek ve gerekli takip işlemlerini tek elden yapmak,

 

d) İldeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,

 

e) TRC1 Bölgesinin, iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

 

f) Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde bölgenin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,

 

g) Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe sunmak,

 

h) İldeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslar arası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,

 

i) Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek,

 

j) YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 

k) İllerdeki sektörel analizler konusunda PPKB’ye destek sağlamak,

 

l) Ajans birimlerinin planlama ya da proje ve faaliyet desteklerine yönelik illerde gerçekleştireceği çalışmalara destek olmak,

 

m) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

 

n) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,

o) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.

 

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı bünyesinde hizmet veren Yatırım Destek Ofisimiz, ilimize yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcılarımıza; yatırımlarının başından sonuna kadar destek vermek ve işlemlerini gerçekleştirirken onlara yol göstermek üzere kendisini tanımlamış, aktif, deneyimli, eğitimli, dinamik bir kadrodan müteşekkildir.

 

 

KADROMUZ:

Vakkas KOCA (Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü)

Mehmet POLAT ( Uzman )

Halil İbrahim ÜNLÜ (Uzman)

 

Adres: İncilipınar Mh. Muammer Aksoy Blv. Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2 

 

Şehitkamil / GAZİANTEP

 

Tel: 0090 (342) 231 07 01-02      Fax: 0090 (342) 231 07 03

 

Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr