Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Avrupa Ülkeleri Karadağ KKTC Kosova Letonya Portekiz Yunanistan Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya İzlanda Litvanya Lüksemburg Macaristan Makedonya Malta Norveç Romanya Sırbistan Polonya Slovakya Slovenya Asya ve Pasifik Ülkeleri Singapur Avustralya Bangladeş Endonezya Filipinler Pakistan Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Afganistan Vietnam Yeni Zelanda Tayland Orta Doğu Ülkeleri Bahreyn Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suriye Yemen Ürdün Umman Suudi Arabistan Lübnan Amerika Kıta Ülkeleri Venezuella Şili Meksika Peru Küba Kanada Kolombiya Brezilya Arjantin ABD Afrika Ülkeleri Libya Cezayir Fas Mısır Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Etiyopya Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Kamerun Kenya Madagaskar Mali Mozambik Nijerya Sudan Tanzanya Tunus Uganda Zambiya

Güney Afrika Cumhuriyeti

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

 

GENEL BİLGİLER TABLOSU (2014)

 

Nüfusu                            

: 53,5 milyon (2015)

Başkenti                         

: Pretoria, Cape Town yasama, Bloemfontein yargı merkezidir.

Yüzölçümü                    

: 1.219.090 km²

Dil                                     

: 11 tane resmi dili vardır. İsiZulu % 23,8, IsiXhosa % 17,6, Afrikaans % 13,3, Sepedi % 9,4 , İngilizce % 8,2, Setswana % 8,2 , Sesotho %7,9 , Xitsonga % 4,4 , siSiwati % 2,6

Din                                   

: Hristiyan %82, Müslüman %1,5, Animist %16,5

Para Birimi                     

: Güney Afrika Randı

Kişi Başına GSYİH

: 6.478 $

GSYİH

: 349,8 milyar $

GSYİH Büyüme Hızı 

: % 1,5

İhracat

: 90,6 milyar $

İthalat

: 99,9 milyar $

Enflasyon Oranı                       

: % 6,4

Toplam Dış Borç                      

: 143 milyar $ (2014 tahmini)

Toplam Rezervler                    

: 49,1 milyar $

İşsizlik Oranı

: % 25,1 (2014 tahmini)

İş Yapma Kolaylığı Sıralaması      

: 43.  (2015)

Kaynak: Economist Intelligence Unit; CIA Factbook, WB, Trademap

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AFRİKA’DA EKONOMİK DURUM

 

Yıllar

GSYİH

(Milyar $)

(Nominal)

Büyüme

(%)

Kişi Başına Gelir

($)

Enflasyon

Oranı

(%)

İhracat (Milyar $)

İthalat (Milyar $)

2008

286,8

3,2

5.812

11,5

86,1

90,5

2009

295,9

- 1,5

5.912

7,1

66,5

66,0

2010

375,3

3,0

7.390

4,3

82,6

82,9

2011

416,6

3,2

8.081

5,0

107,9

102,7

2012

397,4

2,,2

7.592

5,7

98,9

104,1

2013

366,1

2,2

6.886

5,4

95,1

103,4

2014

349,8

1,5

6.478

6,4

90,6

99,9

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU, Worldbank, Cia World Factbook, Trademap

 

 

 

 

 

 

GÜNEY AFRİKA’NIN DIŞ TİCARETİ

 

Genel Durum

 

GAC nispeten açık bir ekonomiye sahip olup, dış ticaret hacmi GSYİH’sının %50’den fazlasına karşılık gelmektedir. Önemli dış ticaret ortakları AB ülkeleri, ABD ve Japonya şeklindedir.

 

Geçen 10 yıl içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticaret de oldukça gelişmiştir. GAC’ın ihraç ürünlerinin büyük bir bölümü toplam ihracatın 2/3’üne yakın oranda imalat sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Maden ürünleri ihracatı başlı başına toplam ihracatın 1/3’ünü teşkil etmekte ancak tarım ürünleri ise sadece küçük yüzdelik rakamlarla ifade edilecek seviyedir.

 

GAC’ın ithalat politikasının uzun yıllar ikame ve sıkı tarife korumacılığı ile ithalat sınırlamalarının ardından 1990’lı yıllardan sonra liberalleşerek büyük ölçüde değişim geçirdiği gözlenmiştir.

 

Son yıllarda ithalatta ara mallar ve sermaye mallarına olan talep artışını yansıtan bir yapı görülmektedir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlara paralel olarak bu kalemlerdeki mal grubu ithalat maliyetleri de önemli oranda yükseltmiştir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar)

 Yıllar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

İhracat

73,9

53,9

71,5

92,9

86,7

96,5

90,6

İthalat

87,6

63,8

80,1

99,7

101,6

103,5

99,9

Denge

-13,7

-9,9

-8,6

-6,8

-14,9

-7

-9,3

Hacim

161,5

117,7

151,6

192,6

188,3

200

190,5

Kaynak: Trademap

 

 

 

 

 

İhracatında Başlıca Ürünler

 

GAC’ın 2014 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 4,8 oranında azalmış ve 90,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhracatta birinci sırada demir, platinler, taşkömürü ve altın yer alırken, bunların dışında önemli ihraç ürünleri, otomobiller, ferro alyajlar, petrol yağları, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, elmas, santrifüjle çalışan kurutma-filtre ve arıtma cihazları, manganez cevherleri ve konsantreleri, işlenmemiş alüminyum, krom cevherleri ve konsantreleri, kara taşıtları için aksam ve parçaları, turunçgiller, şarap, kimyasal odun hamuru, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, mısır, üzüm, titanyum cevherleri ve konsantreleri, demir çelikten inşaat malzemeleri, paslanmaz çelik ile bakır cevherleri ve konsantreleridir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. GAC’nin İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

7750,7

8428,3

6738,7

7110

Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.)

7925,9

8412,7

6504,4

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar

6738,4

5933,7

5192,9

7108

Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)

8657,8

6614,0

4726,9

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

4028,0

3667,0

4372,0

7202

Ferro alyajlar

3581,6

3670,7

4099,3

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

3850,5

3213,5

3081,3

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

3038,9

2974,8

3024,5

7102

Elmaslar

2038,5

2115,0

2423,3

8421

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

2191,8

2054,4

1975,6

2602

Manganez cevherleri ve konsantreleri

1198,0

1566,8

1643,1

7601

İşlenmemiş alüminyum

968,9

1165,8

1131,7

805

Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

903,4

972,9

1073,8

2610

Krom cevherleri ve konsantreleri

1139,8

1342,0

1073,7

2204

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası

772,1

868,8

786,0

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

1121,7

953,4

778,3

4702

Çözünür kimyasal odun hamuru

574,3

616,1

739,8

7219

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş)

724,1

640,2

644,3

1005

Mısır

545,0

764,9

602,7

806

Üzümler (taze/kurutulmuş)

500,5

519,7

580,7

2614

Titanyum cevherleri ve konsantreleri

805,1

621,5

579,9

2716

Elektrik enerjisi

520,3

562,1

569,5

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

553,8

510,9

569,2

808

Elma, armut ve ayva (taze)

495,6

635,3

544,3

7204

Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri

723,8

565,5

538,7

7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla

569,3

443,3

534,6

2901

Asiklik hidrokarbonlar

524,7

441,3

509,6

7308

Demir/çelikten inşaat ve aksamı

556,8

497,5

477,0

7606

Alüminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm

538,4

476,0

467,7

2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

531,9

475,2

464,6

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

319,0

389,1

459,6

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme vb. İçin makineler

552,7

521,0

459,0

8431

Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları

495,6

470,6

445,4

1701

Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

332,2

445,5

424,2

2615

Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. Konsantreleri

469,6

442,0

367,7

8413

Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri

384,9

345,0

330,2

2009

Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)

310,1

313,1

329,6

8409

İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları

360,2

326,9

327,2

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

400,6

355,3

327,2

7502

İşlenmemiş nikel

122,6

128,9

323,2

 

Diğer Ürünler

31389,7

29764,4

30371,0

 

Toplam

99206,7

95224,8

90612,1

Kaynak: Trademap

 

 

 

 

 

İthalatında Başlıca Ürünler

 

GAC'ın ithalatında üst sıralarda yer alan ürünler, ham petrol, petrol yağları, otomotiv ve yan sanayi ürünleri, telefon cihazları ve ekipmanları, otomatik bilgi işlem makinaları, hava taşıtları, uzay araçları, kara taşıtları için aksam ve parçaları, ağır iş makine ve cihazlarının aksam ve parçaları, tıbbi ilaçlar, kauçuk dış lastikler, pirinç ve matbaacılık makineleri şeklindedir.

 

İthalat 2014 yılında bir önceki yıla göre % 3,4 oranında azalmış ve 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. GAC’nin İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

15787,5

14721,8

16212,1

9999

Başka yerde belirtilmemiş ürünler

6390,6

6234,3

6607,9

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

5856,1

6433,8

5805,7

8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

5168,1

5494,7

4706,2

8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

3065,8

3405,9

3165,0

8471

Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

1999,5

2055,2

1978,9

3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1862,3

1815,5

1569,4

8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

1281,8

1265,1

1300,3

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

1626,7

1241,8

1051,2

8429

Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.

1219,1

1005,8

906,0

8502

Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri

179,5

677,0

897,5

8443

Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler

1002,4

921,5

867,5

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

734,4

765,1

695,2

8431

Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları

740,5

808,9

688,0

7102

Elmaslar

661,3

648,8

618,6

9018

Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları

622,6

601,0

592,5

8802

Diğer hava taşıtları, uzay araçları

802,0

429,6

585,2

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler

475,4

578,7

505,2

1001

Buğday ve mahlut

481,9

417,0

496,5

2818

Suni korendon alüminyum oksit ve hidroksit

441,2

568,8

491,6

3302

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları

451,2

507,7

490,0

8701

Traktörler

474,1

482,9

479,3

8479

Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

457,9

515,6

454,1

8413

Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri

402,4

443,0

448,3

8481

Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil

447,5

489,5

445,5

8421

Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

432,5

461,1

430,4

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

276,7

320,1

422,2

8483

Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar

436,5

451,9

421,2

1006

Pirinç

686,3

667,7

421,0

8406

Buhar türbinleri

1037,1

494,9

408,4

3808

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici

346,1

369,2

399,4

8529

Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları

386,8

421,1

396,4

3824

Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

362,1

384,0

394,8

8536

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

391,0

408,2

393,3

3102

Azotlu mineral/kimyasal gübreler

401,6

331,6

375,5

8414

Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör

404,7

405,5

375,0

207

Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı

429,1

403,9

374,6

8541

Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller

82,6

545,1

359,2

8544

İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik k

352,8

360,2

358,9

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

380,6

327,2

354,2

 

Diğer Ürünler

45111,8

44580,8

41950,7

 

Toplam

104.150,2

103.461,3

99.892,7

Kaynak: Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Başlıca Ülkeler İtibari ile GAC’nin İhracatı (Milyon Dolar)

ÜLKELER

2012

2013

2014

Çin

10320,8

12059,0

8680,0

ABD

7821,5

6894,8

6420,0

Japonya

5695,7

5570,3

4869,3

Botsvana

5074,3

4602,4

4775,0

Namibya

4082,5

4237,7

4529,2

Almanya

4046,7

3828,9

4236,2

Hindistan

3717,9

2998,3

3769,8

İngiltere

3336,9

3297,9

3458,9

Mozambik

2353,6

2830,8

3001,6

Hollanda

2806,4

3074,1

2995,9

Zambiya

2654,0

2711,2

2717,1

Belçika

1873,6

1965,8

2473,2

Zimbabve

2418,7

2399,4

2286,1

Hong Kong

1441,1

1448,9

1894,7

Svaziland

1858,1

1516,0

1505,9

İsviçre

1664,4

2126,6

1493,7

Birleşik Arap Emirlikleri

1035,4

1213,6

1387,3

G. Kore

1510,3

1264,2

1322,1

Lesotho

1605,5

1418,1

1313,9

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

1480,2

1364,5

1242,2

İtalya

1349,3

1087,2

1061,7

Angola

1001,7

1004,2

1050,6

Nijerya

783,5

807,8

973,7

İspanya

928,6

815,5

967,4

Fransa

898,2

1058,3

872,9

Tayvan

1043,4

1142,2

865,4

Singapur

883,6

982,5

855,7

Avustralya

888,8

811,3

841,8

Kenya

719,7

804,5

721,9

İsrail

863,7

577,6

669,8

Brezilya

787,8

656,9

631,8

Kanada

434,6

312,9

631,7

Malezya

1033,7

668,8

629,7

Türkiye

644,2

639,2

595,3

Diğer Ülkeler

10.557,8

9.866,3

9.472,6

Toplam

99.206,7

95.224,8

90.612,1

Kaynak: Trademap

 

 

 

 

 

GAC’nin toplam ihracatında önde gelen ülkeler, Çin, ABD, Japonya, Botsvana, Almanya, Namibya, İngiltere, Hollanda, Hindistan, Mozambik, Zambiya ve İsviçre şeklindedir. GAC’nin 2014 yılı toplam ihracatında Türkiye 34. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

 

Tablo 5. Başlıca Ülkeler İtibarı ile GAC’nin İthalatı (Milyon Dolar)

ÜLKELER

2012

2013

2014

Çin

14609,7

16010,6

15449,4

Almanya

10227,9

10698,5

10003,2

Suudi Arabistan

7935,9

8026,6

7129,4

ABD

7477,7

6566,0

6595,5

Nijerya

3721,3

3616,8

5135,8

Hindistan

4592,4

5377,0

4551,5

Japonya

4606,5

4077,5

3777,4

İngiltere

3510,6

3342,1

3271,7

İtalya

2569,1

2695,6

2642,9

Tayland

2696,6

2750,5

2376,3

Fransa

2480,3

2319,2

2207,2

Angola

2801,8

1960,9

2019,0

Singapur

1250,8

1971,0

1819,7

İspanya

1232,4

1886,7

1717,4

G. Kore

2267,2

1876,2

1543,4

Birleşik Arap Emirlikleri

1078,6

955,1

1451,0

Hollanda

1787,6

1662,0

1444,1

Brezilya

1665,3

1607,2

1369,2

Svaziland

1155,0

1165,9

1147,3

Avustralya

1410,5

1336,9

1092,2

Belçika

1257,2

1128,4

1070,6

Vietnam

643,0

991,8

1061,4

Mozambik

1269,8

1270,4

1045,3

İsveç

1475,9

1083,7

1043,5

Malezya

1325,2

991,1

1002,7

Tayvan

1157,2

1105,6

968,6

Endonezya

915,3

872,3

846,9

İsviçre

805,0

873,5

823,3

Polonya

567,7

626,4

730,5

Gana

233,3

628,8

654,7

Türkiye

501,2

659,9

650,3

Diğer Ülkeler

14.922,3

13.327,2

13.251,4

Toplam

104.150,2

103.461,3

99.892,7

Kaynak: Trademap

 

 

 

 

GAC’nin ithalatında başlıca tedarikçi ülkeler, Çin, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Nijerya, Hindistan ve Japonya şeklindedir. Türkiye, GAC’nin 2014 yılında 31. önemli tedarikçisi konumundadır.

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE – GÜNEY AFRİKA TİCARETİ

 

Genel Durum

 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.

 

Ülkemiz ile GAC arasındaki ticari ilişkiler 1966 yılından beri devam etmektedir. 1980 yılına kadar ülkemizde uygulanan dış ticaret politikaları yüzünden düşük düzeyde seyreden ticari ilişkiler 1981 yılından sonra hızla artmaya başlamış ve 2000 yılına kadar belirgin bir seviyeye gelmiştir.

 

2001 yılında büyük bir artışın ardından 2002 yılında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Bu dönem Türkiye’de ekonomik kriz ve GAC de ise yeniden yapılanma sürecinin ardından dışa açılmada yoğun bir döneme denk gelmektedir. Ardından 2003’te karşılıklı ticaret hacmi toparlanarak 2001 yılı seviyesine gelmiştir. 2004 yılını izleyen süreçte özellikle Türkiye’nin dış ticarette stratejik yaklaşımı ve ayrıca GAC’da da ciddi dışa açılma hareketleri ticaret hacminin artmasında önemli rol oynamıştır. Karşılıklı üst düzey ziyaretleri ve işadamlarının da ilgisi ile Türkiye ile GAC arasındaki ticaret artış sürecine girmiştir. Dış ticaret hacmi 2004 yılında ilk kez 1 milyar doları aşmış ve 2006 yılında da 2,4 milyara ulaşmıştır. 2007 yılında 2,53 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacmi 2008 yılında 2,74 milyar dolara yükselmiştir. Son iki yıl içinde dış ticaret dengesi de olumlu bir gelişme ile başa baş konuma yaklaşmıştır. Dış ticaret hacmi 2009 yılı sonunda yaklaşık 0,8 milyar dolar daralama ile 1,97 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ticaret hacmindeki azalma iki ülke arasında yakın seviyelerde gerçekleşmiştir. 2010 yılı karşılıklı ticaret dengesi ise önemli çapta GAC lehine fark göstermiş, Türkiye GAC'a 370 milyon dolar ihracatına karşın GAC’den 890 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. Toplam ticaret hacmi de son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ticaret hacmi bir önceki yıla göre %33 oranında artarak 2,46 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre %38 oranında artış ile 0,51 milyar dolar, ithalatı da %120 artış ile 1,95 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret dengesine bakıldığında; Toplam ticaretin dağılımı  4 : 1 şeklinde GAC lehine görünmektedir. 2012 yılında ticaret dengesi aleyhimizde 907,9 milyon dolar olmuştur. 2013 yılında, Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla göre %62,3 oranında artmış ve 619,9 milyon dolar olmuştur. İthalatımız ise yine bir önceki yıla göre %14,7 oranında artarak 1,28 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %25,6 oranında artarak 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

2014 yılında GAC’ye ihracatımız bir önceki yıla göre %11,9 oranında düşmüş ve 545,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatımız da bir önceki yıla göre %19,6 oranında düşerek 1,19 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret dengesi yine aleyhimize gelişmiş ve dış ticaret açığımız 643,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2014 yılında bir önceki yıla göre dış ticaret açığımızda %25,1 oranında bir azalma görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Türkiye-GAC Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

Yıllar

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2001

77,9

345,0

422,9

-267,2

2002

85,5

207,0

292,4

-121,5

2003

121,5

335,7

457,2

-214,2

2004

190,1

1.006,7

1.196,8

-816,6

2005

315,7

1.260,0

1.575,7

-944,2

2006

598,5

1.791,6

2.390,1

-1193,1

2007

571,2

1.960,9

2.532,1

-1389,7

2008

1.238,6

1.502,5

2.741,1

-263,9

2009

866,7

1.102,5

1.969,2

-235,7

2010

369,2

889,6

1.850,5

-181,1

2011

508,5

1.954,6

2.463,1

-1.446,1

2012

381,9

1.289,8

1.671,8

-907,9

2013

619,7

1.479,3

2.099,1

-859,6

2014

545,3

1.189,4

1.734,7

-644,1

2014 (*)

460,9

719,4

1.180,3

-258,5

2015 (*)

425,2

761,3

1.186,5

336,1

Kaynak: TUİK,

(*) Veriler 10 Aylıktır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

 GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

33,61

105,43

68,17

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

5,15

110,69

46,94

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

25,04

35,25

44,61

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

1,53

10,68

15,60

5702

Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

13,74

12,61

12,83

7306

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

0,05

6,85

10,12

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

2,43

5,44

10,11

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

6,53

8,15

9,88

8701

Traktörler

9,56

18,28

9,35

8507

Elektrik akümülatörleri (bunıarın separatörleri dahil)

2,08

2,95

9,10

7216

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

5,04

9,21

8,58

4009

Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın)

8,37

8,92

8,18

8422

Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları,

7,95

8,94

6,58

8413

Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

3,42

6,62

6,56

9401

Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

3,76

4,64

6,25

8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

4,58

12,27

6,18

3214

Macunlar, reçineli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri

4,38

5,16

6,04

5902

Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç ve dış lastiği için mensucat

5,38

4,00

5,76

1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

3,63

4,28

5,68

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

2,17

2,40

5,60

6802

Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar

6,30

5,25

5,44

8437

Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihaz

2,18

0,81

4,98

9619

Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

5,63

4,61

4,92

8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler

4,02

4,63

4,83

8516

Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

1,63

4,18

4,79

2008

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri

3,91

2,78

4,59

8462

Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri işlemeye mahsus

4,88

4,56

4,51

6203

Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

5,35

4,44

4,08

3920

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

1,99

4,43

3,93

7208

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak haddelenmiş)

0,12

4,29

3,84

8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

 

3,80

8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. Ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma

2,52

0,43

3,72

4016

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

3,38

4,48

3,68

7312

Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları

2,68

4,84

3,64

5407

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

3,87

4,10

3,61

8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli a

0,31

2,72

3,60

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya

4,40

6,26

3,50

7326

Demir veya çelikten diğer eşya

0,95

1,07

3,38

3923

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül

2,75

3,22

3,25

3402

Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)

3,88

7,45

3,23

7321

Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların

1,13

2,03

3,06

8450

Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil)

3,48

1,19

3,00

 

Diğer Ürünler

167,99

159,18

156,02

 Genel Toplam

381,77

619,72

545,53

Kaynak: TUİK

 

 

 

 

Türkiye’nin 2014 yılında GAC’dan gerçekleştirdiği ithalatı madde grupları itibariyle aşağıda belirtilmiştir. GAC’den ithalatımızda başlıca ürünler altın ve kömür şeklindedir. Diğer ithal ürünleri de yine ağırlıklı olarak ülkenin çeşitli doğal zenginliklerinden oluşan muhtelif madenler ile otomotiv sanayisi ürünleri şeklindedir.

 

 

 

 

 

Tablo 8. Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nden İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar

448,00

393,34

378,46

7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

438,38

557,98

312,96

8421

Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

96,99

120,37

103,36

7204

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş kü

15,24

24,53

80,78

7601

İşlenmemiş aluminyum

1,78

71,48

77,08

2610

Krom cevherleri ve konsantreleri

56,17

46,59

33,49

7201

Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde)

25,29

23,83

27,35

4102

Koyun ve kuzuların ham derileri

3,50

17,84

20,78

2916

Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri

15,57

19,99

20,10

7219

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. Veya fazla olanlar)

17,36

40,43

16,79

7202

Ferro alyajlar

23,27

20,93

14,06

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

28,07

8,84

10,84

2301

Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı tortusu)

8,77

8,36

9,66

2207

Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer alkollü içkil

0,17

4,59

7,66

2809

Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler

2,46

3,47

6,83

7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)

0,40

38,81

3,88

2844

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar ve bunların bileşikleri, karışımları, artıkla

5,81

4,49

3,45

7608

Aluminyumdan ince ve kalın borular

0,77

2,86

3,08

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

6,28

4,16

2,88

2914

Ketonlar, kinonlar ve bunların türevleri

4,72

4,20

2,65

3808

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini

1,27

2,11

2,28

2508

Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot ve dinas toprakları

2,12

2,54

2,23

6909

Labaratuvarda, kimyasal,teknik işlerde, ziraatte kullanılan seramikten cihaz ve eşya

1,92

0,56

2,14

7502

İşlenmemiş nikel

1,54

1,26

2,07

2712

Vazelin, parafin, petrol mumu, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

2,20

2,09

1,97

9014

Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

 

 

1,95

3201

Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar, tanenler ve bunların tuzları, esterleri ve diğer tü

1,70

2,08

1,91

7220

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. Den az olanlar)

1,14

1,06

1,75

8545

Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar-fırçalar, lamba-pil kömürleri ve grafit veya diğer k

2,42

3,07

1,69

3804

Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (linyo sülfonatlar dahil)

0,00

1,83

1,48

2530

Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

2,13

1,29

1,40

8483

Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve sistemleri;vidalar;diş

0,55

0,68

1,40

2915

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri

1,25

1,59

1,39

8428

Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, tel

 

 

1,34

4011

Kauçuktan yeni dış lastikler

3,06

0,82

1,31

4113

Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri

0,18

0,07

1,13

8543

Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar

0,15

0,06

0,93

2614

Titanyum cevherleri ve konsantreleri

1,01

 

0,91

3304

Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve müst. Dahil), manikür ve p

0,94

0,97

0,89

2905

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

1,48

1,48

0,88

7205

Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar

0,82

1,52

0,84

5107

Taranmış yün (kamgarn) iplikleri

0,72

0,69

0,76

 

 Diğer Ürünler

64,25

36,46

20,61

Genel Toplam

1289,82

1479,34

1189,40

Kaynak: TUİK

 

 

 

 

 

Tablo 9. İki Ülke Arasındaki Ticareti Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller

ANLAŞMA ADI

İmza Tarihi

İmza Yeri

RG Tarihi

RG Say

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

03.03.2005

Pretorya

01.05.2007

26509

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

03.03.2005

Pretorya

20.11.2006

26352

Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşması Anlaşması

03.03.2005

Pretorya

25.07.2009

27299

Eğitim, Sanat, Kültür, Bilim, Teknoloji, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması

14.10.2003

Ankara

22.11.2005

26001

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

23.06.2000

Ankara

01.04.2005

25773

Turizm İşbirliği Anlaşması

23.06.2000

Ankara

04.11.2000

24220

Hava Taşımacılığı Anlaşması

23.01.1998

Pretorya

17.04.2004

25436

KEK 1. Dönem Toplantısı Ortak Bildirisi

01.04.2008

Pretorya

29.04.2009

27214

KEK 2. Dönem Toplantısı Ortak Bildirisi

16.02.2012

Ankara

 

 

 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

Türkiye ile GAC arasında II. Dönem KEK toplantısı 13-16 Şubat 2012 arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; Türkiye ile GAC arasındaki altın ticaretinin Avrupa ülkeleri yerine doğrudan yapılabilmesi için düzenleme konusu da gündemde yer almıştır.

 

Vergiler konusunda GAC tarafı otomotiv ve tekstil gibi sektörlerin kendileri için üretime dayalı ve istihdamı desteklemek istediği hassas alanlar olduğunu serbest ticaretten olumsuz etkileneceği düşüncesinde olduklarını dile getirilmiştir. Diğer taraftan GAC’da toplam ithalatta ortalama %65 oranında liberal yapı bulunduğu ifade edilmiştir. GAC'da üretilen taşıt araçların yaklaşık %70 oranında yerli üretim olduğu bildirilmektedir. GAC'ın otomotiv ve yan sanayi sektörü ithalatı 2011 yılı sonunda 5 milyar doları aşmaktadır. Bu miktarın yaklaşık %80’i ana sanayi ithalatından oluşmaktadır.

 

GAC Otomotiv sektöründe uygulanan MIDP programı ile taşıt aracı üretiminde 2011'de 600 bin adete ulaşmıştır. 2013-2020 yıllarını kapsayan dönemde ise yeni bir program olan APDP kapsamında yatırımları destek ve yerli üretimin bulunduğu ürünlerde ithalatta koruma politikası planlanmış olup, araç üretiminin 2020 yılında 1,2 milyon adet'e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yerli üretim olan anlarda ithalatta %20 civarında korumanın bulunduğu ve kademeli olarak azaltılacağı ifade edilmektedir.

 

2013-2020 arası APDP politikası çerçevesinde; GAC'da araç başına %20 oranında gümrüksüz mal ithalatı da teşvik kapsamında yer almaktadır. Bu durumda Türk ve diğer yabancı ticaret ortakları için ülkede uygun yatırım ortamı bulunduğu ve OE parçalarındaki gümrüksüz ithal şansının önemli avantaj olabileceği vurgulanmaktadır.

 

GAC'ın Türkiye'ye uygulamakta olduğu vergilerin trafik sapmasına neden olduğu ve ayrıcalıklı konumda bulunan AB ve Çin gibi ülkeler ile karşılaştırıldığında dış ülkeler arasında Türkiye aleyhinde rekabet doğduğu aktarılmış ve teknik inceleme tavsiye edilmiştir.

 

Neticede, mevcut tarife (gümrük vergileri) ile serbest yapıda olan alanlar ve otomotiv ana sanayinin de %20 oranında bedelsiz gümrük ithal hakkı bulunduğu dikkate alındığında; kısa ve orta vadede GAC'daki ana sanayi firmaları ile bağlantı kurmaya çalışmanın faydalı olacağına inanılmaktadır. Ülkedeki Automechanika vb fuarlarda yer alınması ve iş görüşme trafiğinin karşılıklı olarak artırılmasının faydalı olabileceği öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

İş Konseyi

 

GAC-Türkiye Ortak İş Konseyi 24 Haziran 1998 yılında Afrikaanse Handelsinstitute (AHI) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEIK) tarafından imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. İki ülke arasındaki belirlenen temel hedefler şunlardır:

 

• Ticareti geliştirmek,
• Ekonomik kuruluşlar arasındaki endüstriyel ve teknolojik işbirliğini desteklemek,
• Ticaret, sanayi, teknoloji ve yatırımlar hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve yaymak için gerekli koordinasyonu her iki ülkenin yararına olacak şekilde sağlamak,
• Ticareti engelleyen unsurları tespit edip her iki ülke hükümeti nezdinde girişimde bulunmak,
• Fuarlara katılımların teşvik edilmesi

 

 

 

 

 

GÜNEY AFRİKA’NIN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

Tablo 10. Gaziantep’in Güney Afrika’ya ihracatı (ABD $) (2014)

GÜNEY AFRİKA

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

TOPLAM

7.057.637,18

19.259.237,18

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

33.978,64

114.825,56

CANLI HAYVAN.HAYVANSAL ÜRÜN.. SÜT VE SU ÜRÜN.

21,38

193,52

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

58.933,63

242.488,12

DERİ

10.991,45

180.759,74

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE MAKİNALARI

1,43

221,41

FINDIK VE MAMULLERİ

108,00

1.740,00

HALI

3.954.983,27

12.239.458,58

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

1.490.104,92

1.769.089,59

İKLİMLENDİRME SANAYİ

496,24

2.712,98

KİMYA

537.379,29

1.237.859,96

KONFEKSİYON

5.606,90

39.659,61

KURU MEYVELER VE MAMULLERİ

495,00

5.042,40

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

2.916,70

24.296,24

MEYVE SEBZE MAMULLERİ

16.133,51

18.778,63

OTOMOTİV SANAYİ

1.018,37

28.388,02

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ

48.928,24

136.821,13

TEKSTİL

893.394,03

3.212.497,19

TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ

80,00

480,00

YAŞMEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ. TURUNÇGİLLER. ÇAY

1.466,18

3.094,28

ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE TÜREVLERİ

600,00

830,22

Genel Toplam

7.057.637,18

19.259.237,18

Kaynak: GAİB 2014


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr