Türkçe | English

Kurumsal

Mali

MALİ

 

GENEL BİLGİLER TABLOSU (2014)

 

 Nüfus                                   

: 16,3 milyon (2015)

Başkent                               

: Bamako

Yüzölçüm                            

: 1.240.190 km2

Dil                                         

: Fransızca

Din                                        

: Müslüman %94,8, Hristiyan %2,4, Yerel inanış %2 

Kişi Başına GSYİH            

: 707 dolar

GSYİH

: 12,1 milyar dolar

GSYİH Büyüme Hızı         

: % 7,2

Enflasyon                           

: % 0,9

İhracat

: 0,8 milyar dolar (2014 tahmini)

İthalat

: 3,2  milyar dolar (2014 tahmini)

Toplam Döviz Rezervi      

: 0,86 milyar dolar (2014 tahmini)

Para Birimi                              

: Batı Afrika Frangı (CFA) 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Sıralaması                  

: 146.  (2015)

Büyükelçi

: Hikmet Renan Şekeroğlu

Ticaret Müşaviri

: Bayram Kaçar

Kaynak:  Economist Intelligence Unit (EIU), Worldbank, Cia Factbook, Trademap

 

 

 

 

 

 

MALİ’NİN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıllar

GSYİH

(Milyar Dolar)

Büyüme (%)

Kişi Başına Gelir

 (Dolar)

Enflasyon (%)

İhracat (Milyar

Dolar)

İthalat

(Milyar

Dolar)

2005

5,3

6,1

449

6,4

1,1

1,2

2006

5,9

5,3

488

1,5

1,5

1,5

2007

7,1

4,3

556

1,4

1,6

1,8

2008

8,7

5,0

600

9,2

2,1

2,7

2009

9,0

4,5

604

2,2

1,8

2,0

2010

9,4

5,8

610

1,1

2,0

4,7

2011

10,6

2,7

681

2,9

2,4

3,4

2012

10,3

-0,4

642

5,4

2,6

3,5

2013

11,1

2,1

670

-0,6

0,6

3,0

2014

12,1

7,2

707

0,9

0,8

3,2

Kaynak:  Economist Intelligence Unit (EIU), Worldbank, Cia Factbook, Trademap

 

 

 

 

 

MALİ’NİN DIŞ TİCARETİ

 

Mali dış ticaret hacmi oldukça düşük olan ve  dış ticaret açığı veren tipik bir Afrika ülkesi görünümündedir. Uluslararası Ticaret merkezinin verilerine göre Mali’nin ihracat rakamları 2013 ve 2014 yılları için tamamlanmamış olup, eksik olarak yayınlanmıştır. 2012 yılına kadar genel olarak artış gösteren Malinin ihracatı 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mali’nin ithalatı ise 2014 yılı geçici verilerine göre 3,2 milyar dolardır. 2010 yılında 2,7 milyar dolar açık veren dış ticareti 2012 yılında 852 milyon dolar açık vermiştir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Mali’nin Dış Ticaret Göstergeleri*

  Yıllar

2005

2010

2011

2012

2013**

2014**

İHRACAT

1.075.107

1.996.261

2.374.497

2.610.387

574.361

808.484

İTHALAT

1.543.599

4.703.503

3.351.539

3.462.655

2.993.478

3.160.497

HACİM

2.618.706

6.699.764

5.726.036

6.073.042

3.567.839

3.968.981

DENGE

-468.492

-2.707.242

-977.042

-852.268

-2.419.117

-2.352.013

Kaynak ITC Trade Map, Ekim 2015 itibariyle

*Mali’nin verileri diğer ülkelerin ihracat-ithalat verilerinden elde edilen yansıma verilerdir. 2013 ve 2014 yılı ihracat verileri kesinleşmemiş olup önemli eksiklikler içermektedir.

 

 

 

 

 

 

Mali’nin ihracatında başlıca ürünler başta altın olmak üzere pamuk, gübre  ve canlı hayvandır. Bu beş ürün Mali’nin toplam ihracatının yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Tek başına altın ihracatı toplam ihracatın yaklaşık %65,4’üdür.. 2012 yılı verilerine göre Mali’den 4’lü bazda yaklaşık 400 kalem ürünün ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Mali’nin Ürünler İtibariyle İhracatı (1000$)*

 GTİP

ÜRÜN ADI

2010

2011

2012

 

TOPLAM

1.996.261

2.374.497

2.610.387

'7108

Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

1.578.713

1.691.084

1.709.309

'5203

Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

139.365

55.597

372.158

'3105

Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler

30.022

113.668

118.979

'0102

Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç)

48.626

54.750

84.194

'0104

Canlı koyun ve keçiler

20.464

15.929

27.903

'8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

2.336

4.075

26.471

'3102

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

144

17.603

25.125

'8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

2.320

4.449

23.571

'3104

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

0

23.766

15.983

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

28.416

55.519

14.133

'2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

62

12.712

13.919

'5201

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

27.925

149.311

13.235

'0804

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

14.851

17.780

13.159

'7314

Demir veya çelik tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye

59

96

11.707

'4105

Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri

4.731

5.358

10.734

'7112

Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri, artıkları

0

0

8.537

'4106

Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri

3.128

6.490

8.147

'1207

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

5.352

8.334

6.762

'8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

5.027

9.798

6.648

'8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

697

1.683

4.514

'2202

Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

6.686

6.580

4.050

'0402

Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)

1.896

2.429

3.653

'8426

Gemi vinçleri, diğer vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları

1.430

1.445

2.823

'1902

Makarnalar ve kuskus

1.125

1.960

2.807

'9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen ürünler

4.289

3.832

2.518

'8430

Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, kazık varyoşları, kar küreyici ve püskürtücü, vb makine

1.192

7.800

2.463

'8705

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları)

1.518

2.779

2.454

'7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller

1.528

2.040

2.430

'8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

1.122

1.476

2.373

'7215

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar

2.288

3.365

2.155

'2837

Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler

0

76

2.020

'2713

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

0

1.867

'0801

Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş)

987

2.454

1.800

'0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

310

2.985

1.797

'8502

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

441

7.724

1.765

'8701

Traktörler

295

474

1.752

'7204

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş külçeler

957

2.156

1.631

Kaynak ITC Trade Map, Ekim 2015 itibariyle

*Mali’nin ihracat verileri diğer ülkelerin ithalat verilerinden elde edilen yansıma verilerdir. 2013 ve 2014 yılı ihracat verileri kesinleşmemiş olup önemli eksiklikler içerdiğinden ilgili yıllar verilmemiştir.

 

 

 

 

 

Mali’nin ithalatında en önemli yer tutan ürünler ise başta petrol olmak üzere pamuklu mensucat,  tedavide kullanılan ilaçlar, çimento, telefon cihazları, malt hulasası ve motosikletlerdir.

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Mali’nin Ürünler İtibariyle İthalatı (1000$)*

GTİP

ÜRÜN ADI

2012

2013

2014

 

TOPLAM

3.462.655

2.993.478

3.160.497

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

963.334

381.527

461.777

'5208

Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)

7.729

142.269

165.428

'3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

141.547

135.105

150.950

'2523

Çimento

176.227

124.683

131.757

'8517

Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

76.154

82.929

85.522

'1901

Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar

11.708

48.507

66.813

'8711

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

25.397

69.588

62.558

'2104

Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

36.809

44.008

51.930

'8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

47.187

30.342

47.493

'1001

Buğday ve mahlut

60.016

68.401

44.596

'8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

6.062

3.691

42.526

'3923

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri

21.679

42.593

40.680

'8701

Traktörler

32.794

39.241

40.262

'8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

51.746

48.486

39.530

'1006

Pirinç

87.810

45.307

36.515

'3105

Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler

48.302

14.679

35.729

'5408

Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

14

31.890

35.249

'1511

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

25.868

34.767

35.141

'8431

Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

69.072

59.032

35.103

'0402

Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)

30.376

32.371

33.322

'9999

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen Ürünler

2.556

31.488

31.275

'0902

Çay

18.716

34.071

28.456

'2106

Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

4.201

25.766

27.866

'2716

Elektrik enerjisi

0

1.996

26.474

'2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

15.171

1.327

26.178

'3808

Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler

30.389

22.498

25.038

'8429

Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb

22.494

25.323

24.434

'3002

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

2.139

21.196

23.864

'8705

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift vb taşıtları)

12.878

10.249

23.721

'8544

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar

19.176

23.774

23.251

'8716

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

16.409

19.829

22.710

'8474

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

32.141

29.411

21.557

'0303

Balıklar (dondurulmuş)

9.781

13.336

19.974

'2402

Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar

38.037

13.328

18.723

'0713

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

1.159

4.022

18.658

'8502

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

8.452

31.551

16.783

Kaynak ITC Trade Map, Ekim 2015 itibariyle

*Mali’nin ithalat verileri diğer ülkelerin ihracat  verilerinden elde edilen yansıma verilerdir.

 

 

 

 

 

 

Mali pazarında tarımsal gübreler, hibrid tohumlar, hububat öğütme değirmenleri, traktörler, mısır hasat makineleri, veterinerlik ürünleri, tıbbi ekipmanlar, eczacılık ürünleri, çırçır makineleri, tekstil makineleri ve yedek parçaları, başta altın olmak üzere maden çıkarma ve işleme makine ve ekipmanları, dizel motorlar, dağıtım ekipmanları, yeni ve kullanılmış giyisiler, bilgisayarlar, işlenmiş gıdalar, telefonlar ve diğer haberleşme ekipmanları, binek otomobilleri, motosikletler, elektrikli ve elektronik ürünler, sulama sistemleri ve pompalarda pazar potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.

 

Mali’nin ihracatında en önemli ülke Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. Bu ülkenin 2012 yılında Mali’nin ihracatındaki payı %52’dir. Mali altın ihracatının önemli bir kısmını Güney Afrika’ya yapmaktadır. Güney Afrika’dan sonra ihracatta önemli diğer ülkeler sırasıyla İsviçre, Çin, Malezya, Fildişi Sahili, ve Burkina Faso’dur. Ülkemiz Mali’nin toplam ihracatında %1’in altında bir paya sahip olup 33. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Mali’nin Ülkeler İtibariyle İhracatı (1000$)

 ÜLKELER

2010

2011

2012

TOPLAM

1.996.261

2.374.497

2.610.387

G. Afrika Cum.

1.139.153

1.349.260

1.351.834

İsviçre

241.579

279.244

303.597

Çin

40.814

86.132

203.025

Malezya

24.146

16.527

129.280

Fildişi Sahili

39.880

80.616

113.370

Burkina Faso

43.139

99.329

92.943

Senegal

87.826

106.014

65.596

Fransa

22.719

34.826

51.890

Sudi Arabistan

757

715

33.892

Rusya Federasyonu

0

29.015

21.692

Hindistan

943

5.774

20.753

Portekiz

800

646

18.575

B.A.E.

19.227

35.604

17.442

İtalya

120.034

6.273

15.051

Gine

5.640

21.869

13.678

Ukrayna

0

10.484

12.908

Viet Nam

8.686

10.583

12.146

Bangladeş

16.092

9.450

10.195

Almanya

3.917

3.550

9.609

Kaynak ITC Trade Map, Ekim 2015 itibariyle

*Mali’nin ihracat verileri diğer ülkelerin ithalat verilerinden elde edilen yansıma verilerdir. 2013 ve 2014 yılı ihracat verileri kesinleşmemiş olup önemli eksiklikler içerdiğinden ilgili yıllar verilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

Senegal, Fransa, Çin, Fildişi Sahili, Benin ve Güney Afrika Cumhuriyeti Mali’nin ithalat gerçekleştirdiği en önemli ülkelerdir. Ülkemiz Mali’nin ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 21. sırada yer almakta ve %0,9’luk bir paya sahip bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Mali’nin Ülkeler İtibariyle İthalatı (1000$)

 ÜLKELER

2012

2013

2014

TOPLAM

3.462.655

2.993.478

3.160.497

Senegal

638.793

716.660

867.894

Fransa

630.296

344.406

374.206

Çin

467.375

359.151

367.304

Fildişi Sahili

371.011

269.955

288.140

Benin

467.684

253.919

172.319

G. Afrika Cum.

297.998

156.002

106.332

Nijer

448

45

104.748

Gana

74.203

107.434

100.183

ABD

421.279

83.124

95.209

Hindistan

67.732

68.816

91.784

Almanya

111.087

116.339

74.590

Rusya Federasyonu

49.686

55.400

62.538

Brezilya

66.969

76.528

57.705

Avustralya

51.354

49.321

53.901

Belçika

69.856

48.587

48.350

İspanya

32.203

35.053

43.252

Japonya

121.584

60.132

41.027

Italya

49.184

30.091

40.580

Burkina Faso

7.162

5.272

33.311

Ukrayna

72.841

64.842

32.470

Türkiye

21.775

35.648

30.011

Kaynak ITC Trade Map, Ekim 2015 itibariyle

*Mali’nin ithalat verileri diğer ülkelerin ihracat  verilerinden elde edilen yansıma verilerdir.

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE – MALİ TİCARETİ

 

Genel Durum

 

Ülkemizle Mali arasındaki dış ticaret oldukça düşük düzeylerde gerçekleşmektedir.  Mali ile dış ticaretimiz ülkemiz lehine fazlalık vermekte olup, dış ticaret hacmimiz  2012 yılında 21,4 milyon dolara ulaşarak rekor düzeyde gerçekleşmiştir. 2012 yılında 19,3 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık, 2,1  milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiş ve ikili ticaretimiz ülkemiz lehine 17,2 milyon dolar fazlalık vermiştir. 2013 yılında  20,8 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık yanlızca 454 bin dolarlık ithalatımız söz konusu olmuştur. 2014 yılında ise 33,5 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık 9,6 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Türkiye-Mali Dış Ticaret İstatistikleri  (USD) 

 YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

1995

4.372.750

891.838

3.480.912

5.264.588

2000

2.200.274

1.953.248

247.026

4.153.522

2005

10.000.044

2.887.267

7.112.777

12.887.311

2006

7.667.035

1.331.764

6.335.271

8.998.799

2007

12.139.902

2.173.656

9.966.246

14.313.558

2008

8.948.357

802.571

8.145.786

9.750.928

2009

8.869.744

898.483

9.768.227

7.971.261

2010

9.925.390

1.397.249

8.528.141

11.322.639

2011

18.084.421

2.840.918

15.243.503

20.925.339

2012

19.283.211

2.095.311

17.187.900

21.378.522

2013

20.751.240

454.125

20.205.365

20.297.115

2014

33.547.604

9.586.592

23.961.012

43.134.196

2014 Ocak-Ekim)

28.716.499

9.561.122

19.155.377

38.277.621

2015 Ocak-Ekim)

25.732.092

2.255.422

23.476.670

27.987.514

    Kaynak:TUİK ve Trademap

 

 

 

 

 

 

2014 yılı itibariyle Mali’ye ihraç ettiğimiz başlıca ürünler bombalar, torpil, mayın, mermi vb. Harp mühimmatı vb. Aksamı, parçası, tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları, demir çelik ürünleri, makarnalar ve kuskus,,beyaz eşya, bisküvi, baharatlar ve ateşli silahlardır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Mali’ye Başlıca Ürünler İtibariyle İhracatımız ($)

 GTIP NO

GTIP Dörtlü Adı

2012

2013

2014

 

TOPLAM

19.283.211

20.751.202

33.547.604

9306

BOMBA, TORPİDO, MAYIN, GÜDÜMLÜ MERMİLER VB HARP MÜHİMMATI VB AKSAM VE PARÇALARI; FİŞEKLER, MERMİ VE

1.432.667

4.225.961

5.518.563

2106

TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN GIDA MÜSTAHZARLARI

1.898.967

2.743.064

3.745.994

7216

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER

1.072.387

1.007.131

3.475.133

1902

MAKARNALAR VE KUSKUS

1.130.703

1.293.999

3.355.196

8418

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI POMPALARI

273.410

423.437

1.365.970

2710

PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR

779.413

832.079

1.135.053

1905

EKMEK, PASTA, KEK, BİSKÜVİ VE DİĞER EKMEKÇİ MAMÜLLER, HOSTİ, BOŞ İLAÇ KAPSÜLÜ MÜHÜR GÜLLACI, PİRİNÇ

668.269

820.252

880.749

910

ZENCEFİL, SAFRAN, ZERDEÇAL, KEKİK, DEFNE YAPRAKLARI, KÖRİ VE DİĞER BAHARAT

451.943

640.330

839.190

9303

DİĞER ATEŞLİ SİLAHLAR (SPOR İÇİN AV TÜFEKLERİ VE DİĞER TÜFEKLER, İŞARET FİŞEĞİ, OK SİLAHLARI, HAYVAN

33.688

189.460

832.705

3923

PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEME, TIPA, KAPAK, KAPSÜL VE DİĞER KA

96.048

1.088.164

790.016

9405

DİĞER AYDINLATMA CİHAZLARI, IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI TABELALARI VE BENZER EŞYA VE BU EŞYANIN AKSAM VE

25.384

153.612

718.605

9406

PREFABRİK YAPILAR

665.008

592.260

648.618

3601

SİLAH BARUTU

 

 

631.544

2522

KİREÇ

704.486

299.612

566.840

1806

ÇİKOLATA VE KAKAO İÇEREN DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI

394.538

442.517

546.080

5702

DOKUNMUŞ HALILAR VE DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER YER KAPLAMALARI

49.807

405.258

482.301

8708

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR

174.686

362.947

429.122

9619

HİJYENİK HAVLULAR VE TAMPONLAR, BEBEK BEZLERİ VE BENZERİ HİJYENİK EŞYA

83.887

229.255

379.776

2102

MAYALAR VE CANSIZ DİĞER TEK HÜCRELİ MİKROORGANİZMALAR

125.762

276.105

314.964

8437

TOHUM, HUBUBAT, KURU BAKLAGİLLERİ TEMİZLEME, TASNİF ETME AYIKLAMA VE ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZ

 

 

314.408

4819

KAĞITTAN, KARTONDAN, SELÜLOZ VATKADAN VEYA SELÜLOZ LİF TABAKALARINDAN KUTU, MAFHAZA, TORBA VB.

91.547

332.977

102.462

5601

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN VATKA VE VATKADAN MAMUL EŞYA

107.863

291.321

110.229

7615

ALUMİNYUMDAN SOFRA, MUTFAK VE EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN AKS

170.601

243.171

250.037

3921

PLASTİKTEN DİĞER PLAKALAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR, FİLMLER, FOLYELER VE ŞERİTLER

 

221.105

4.326

8703

BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (YARIŞ

18.748

210.076

 

9403

DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

107.195

202.668

223.519

7308

DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI, İNŞAATTA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ DEMİR VEYA ÇELİK

2.512.442

6.072

187.163

1512

AYÇİÇEĞİ, ASPİR, PAMUK TOHUMU YAĞLARI VE BUNLARIN FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ)

634.291

 

 

8430

TOPRAK, MADEN, CEVHER KAZIMA, TAŞIMA, AYIRMA, SEÇME MAKİNALARI, KAZIK VARYOŞLARI, KAR KÜREYİCİ VE PÜ

319.746

 

38.000

3401

SABUNLAR, YÜZEY AKTİF ORGANİK ÜRÜNLER VE MÜSTAHZARLAR

319.433

101.622

198.853

2834

NİTRİTLER; NİTRATLAR

291.600

 

 

7419

BAKIRDAN DİĞER EŞYA:

271.728

 

 

8438

YİYECEK VE İÇECEKLERİN SINAİ AMAÇLARLA HAZIRLANMASI VEYA İMALİNE MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR

249.108

 

102.583

3808

HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ, DEZENFEKTE EDİCİ, ZARARLILARI YOK EDİCİ,SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ, BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ

237.878

 

72.792

8714

87.11 İLA 87.13 POZİSYONLARINDAKİ TAŞITLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

230.073

 

 

8422

BULAŞIK, ŞİŞE VB YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI, ŞİŞE, KUTU ÇUVAL VB DOLDURMA, ETİKETLEME MAKİNALARI,

225.058

46.430

141.064

7604

ALUMİNYUMDAN ÇUBUKLAR VE PROFİLLER

224.875

113.588

32.032

8416

AKARYAKIT, TOZLAŞTIRILMIŞ KATI YAKIT VEYA GAZ YAKITLI OCAK BRÜLÖRLERİ, MEKANİK KÖMÜR TAŞIYICILAR

191.186

160.959

 

7606

ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ GEÇENLER)

184.518

29.314

 

7321

DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOBALAR, MUTFAK SOBA VE OCAKLARI, BARBEKÜ, MANGAL, GAZ OCAKLARI VB İLE BUNLARIN

164.388

96.995

132.720

6205

ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER

152.530

66.322

142.539

8502

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM (ELEKTROJEN) GRUPLARI VE ROTATİF ELEKTRİK KONVERTÖRLERİ

133.381

81.482

55.681

7007

EMNİYET CAMLARI

130.615

 

 

8544

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBE

126.451

16.209

52.982

3917

PLASTİKTEN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (MANŞON, NİPEL, DİRSEK, FLANŞLAR, VB.)

88.877

3.121

5.309

6204

KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, ELBİSE, ETEK, PANTOLON ETEK, VB.(YÜZM

86.756

159.935

178.381

Kaynak:Trademap

 

 

 

 

 

 

Mali’den ithalatımız ise oldukça sınırlı sayıda ürün grubunda gerçekleşmekte olup, 2014 yılında ithalatımız dörtlü bazda sadece 13 kalem üründe gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin başlıcaları pamuk, yağlı tohumlar ve canlı hayvanlar ve hayvan derileridir.  2014 yılında Mali’den olan ithalatımızın %96’sını  pamuk  ithalatı oluşturmuştur.

 

 

 

 

 

 

Tablo 8. Mali’den Ürünler İtibariyle İthalatımız ($)

GTIP NO

GTIP Dörtlü Adı

2012

2013

2014

 

 TOPLAM

2.095.311

453.719

9.586.592

5201

PAMUK (KARDE EDİLMEMİŞ VEYA PENYELENMEMİŞ)

1.417.832

263.982

9.158.443

1207

DİĞER YAĞLI TOHUMLAR VE MEYVELER

329.271

52.075

295.461

106

CANLI DİĞER HAYVANLAR

44.241

15.974

83.249

4105

KOYUN VE KUZULARIN DABAKLANMIŞ VEYA CRUST (ARA KURUTMALI) DERİLERİ

197.310

 

45.649

4113

DİĞER HAYVANLARIN DABAKLAMA VEYA ARA KURUTMADAN SONRA İLERİ DERECEDE HAZIRLANMIŞ DERİ VE KÖSELELERİ

 

 

986

8543

KENDİNE HAS FONKSİYONLU DİĞER ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR

119

 

629

8542

ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER

800

9.862

624

9027

FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ ALET-CİHAZLAR; AKIŞKANLIK, GENLEŞME VB ÖLÇÜ CİHAZLAR; ISI-IŞIK-SES ÖLÇME Cİ

 

 

421

1515

DİĞER BİTKİSEL SABİT YAĞLAR VE BUNLARIN FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ)

 

 

388

8541

DİYODLAR, TRANSİSTÖRLER VB YARI İLETKEN TERTİBAT; IŞIK YAYAN DİYODLAR; MONTE EDİLMİŞ PİEZO ELEKTRİK

520

566

295

2102

MAYALAR VE CANSIZ DİĞER TEK HÜCRELİ MİKROORGANİZMALAR

 

 

211

7017

CAMDAN LABORATUVAR VE ECZANE EŞYASI İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA (TAKSİMATLI VEYA ÖLÇÜLÜ OLSUN OLMASIN

 

 

131

8523

SESLERİ VE DİĞER FENOMENLERİ KAYDETMEYE MAHSUS DİSKLER, BANTLAR, KATI HAL KALICI DEPOLAMA AYGITLARI,

 

 

105

7108

ALTIN (PLATİN KAPLAMALI ALTIN DAHİL) (İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ YA DA PUDRA HALİNDE)

 

107.512

 

2530

TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN MİNERAL MADDELER

 

1.134

 

2508

DİĞER KİLLER, ANDALUZİT, SİYANİT VE SİLİMANİT, MÜLİT, ŞAMOT VE DİNAS TOPRAKLARI

 

731

 

2512

SİLİSLİ FOSİL UNLAR (KİSELGUR TRİPOLİT, DİATOMİT VS.)

 

633

 

6102

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN MANTO, KABAN, KOLSUZ CEKET, PELERİN, ANORAK (KAYAK CEKETİ DAHİL), RÜZ

 

404

 

2402

TÜTÜN/TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELERDEN PUROLAR, SİGARİLLOLAR VE SİGARALAR

346

348

 

8517

TELEFON CİHAZLARI, SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER BİLGİLERİ ALMAYA VEYA VERMEYE MAHSUS DİĞER CİHAZLAR

 

298

 

9113

SAAT KAYIŞLARI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

 

200

 

4106

DİĞER HAYVANLARIN DABAKLANMIŞ VEYA CRUST (ARA KURUTMALI) POST VE DERİLERİ

102.118

 

 

3923

PLASTİKLERDEN EŞYA TAŞINMASINA VEYA AMBALAJLANMASINA MAHSUS MALZEME, TIPA, KAPAK, KAPSÜL VE DİĞER KA

1.694

 

 

2616

KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİ

1.060

 

 

Kaynak:Trademap

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. İMZALANAN İKİLİ ANLAŞMALAR

 

ANLAŞMANIN ADI

İMZA TARİHİ

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

18 Mart 1999

(14 Haziran 2000 Yürürlük tarihi)

Jandarma Personelinin Eğitilmesine İlişkin Protokol

13 Mayıs 1999

Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

26 Eylül 2000

Genelkurmay Başkanlıkları arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması

26 Eylül 2000

KEK I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

27 Şubat 2009

(27 Haziran 2009 Yürürlük tarihi)

Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü

9 Haziran 2010

Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vize Muafiyet Anlaşması

12 Ekim 2011(23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

Hava Ulaştırma Anlaşması 

31 Mayıs 2012

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile

Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası

İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

6 Nisan 2013

 

 

 

 

 

 

 

MÜZAKERELERİ DEVAM EDEN/MUTABAKAT BULUNAN/GÜNDEMDE BULUNAN ANLAŞMALAR

 

  • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK) 
  • Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
  • Mesleki Eğitim ve İstihdam Alanında İşbirliği Anlaşması Protokolü 
  • Standardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Gelişimi alanında İşbirliği Anlaşması Protokolü
  • Bamako’da Bir Türkçe Dil Öğretim Merkezi’nin Açılması, Organizasyonu ve İşletilmesine İlişkin Protokol
  • KOSGEB ile Mali Yatırım Destek Ajansı (API) arasında Mutabakat Zaptı
  • Odalar Birlikleri Arasında İşbirliği Protokolü
  • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (ÇVÖA) (Henüz taslak teatisi gerçekleşmemiştir)
  • Mali’nin de üyesi olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Serbest Ticaret Anlaşması
  • Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

 

 

 

 

 

 

 

MALİ’NİN GAZİANTEP İLE TİCARETİ

 

Tablo 10. Gaziantep’in Mali’ye ihracatı (ABD $) (2014)

MALİ

Toplam NET KG

Toplam FOB USD

TOPLAM

5.096.697,40

7.338.274,62

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

8.357,91

28.056,96

DEMİR. DEMİR DIŞI MET. ADİ MET.

48.462,60

266.829,99

HALI

82.479,00

260.396,88

HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR

4.795.801,99

6.410.156,50

KİMYA

160.432,90

364.449,54

KONFEKSİYON

228,00

1.305,75

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ

935,00

7.079,00

Genel Toplam

5.096.697,40

7.338.274,62

Kaynak: GAİB 2014


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr