Türkçe | English

Kurumsal

GAZİANTEP

Ulaşım ve Altyapı Sağlık Kültür ve Turizm Ekonomik Durum Eğitim Demoğrafik Durum Tarihçe Sanayi İstihdam ve İşsizlik Ticaret ve Lojistik Tarım Enerji ve Madencilik Spor

Sağlık

Bir bölgenin sağlık hizmetlerindeki kalite, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, TRC1 Bölgesi değerleri genel olarak Türkiye ortalamasının altında seyretmekte ve bu da bölgedeki yaşam kalitesinin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu göstermektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2003 yılında hazırlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışması verilerine göre sağlık sektörü gelişmişlik sıralamasında TRC1 Bölgesi’nin 26 Düzey 2 Bölgesi arasında 21. sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nde önemli bir sağlık göstergesi olan bebek ölüm hızına bakıldığında da, AB’de ‰15 civarında seyreden bu göstergenin TRC1 Bölgesi’nde ‰45, Türkiye’de ise ‰43 olduğu görülmektedir.

 

Tablo 1  Gaziantep Sağlık İstatistikleri

 

Veriler

2015

2016

2017

Hastane  Sayısı

28

29

30

Uzman Hekim

1432

1423

1612

Hastane Yatak Sayısı

4611

5653

5878

Sağlık personeli sayısı : Pratisyen Hekim

1014

929

1015

Hastane ve yatak sayıları : Sağlık Bakanlığı / Kurum Sayısı

9

9

9

Sağlık personeli sayısı : Asistan Hekim

302

317

345

Hastane ve yatak sayıları : Sağlık Bakanlığı  / Yatak Sayısı

2188

2513

2537

Sağlık personeli sayısı : Toplam Hekim

2748

2669

2972

Hastane ve yatak sayıları : Üniversite / Kurum Sayısı

1

1

1

Sağlık personeli sayısı : Diş Hekimi

324

339

391

Hastane ve yatak sayıları : Üniversite  / Yatak Sayısı

796

792

990

Sağlık personeli sayısı : Eczacı

522

523

536

Sağlık personeli sayısı : Sağlık Memuru

2666

2575

2913

Özel  / Kurum Sayısı

17

19

20

Sağlık personeli sayısı : Hemşire

3246

2930

3506

Özel  / Yatak Sayısı

1579

2348

2351

Sağlık personeli sayısı : Ebe

943

955

993

Diğer Kamu  / Yatak Sayısı

48

-

-

Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı

239

286

293

 

Kaynak: TÜİK 2019

 

  

Tablo 2 Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

 

Kamu   Sektörü Hizmet Birimleri

2016

2017

Sağlık Bakanhğı Hastanesi

10

30

Üniversite   Hastanesi

1

1

Aile   Sağhğı Merkezi

104

119

Verem   Sava Dispanseri

4

4

Ags-Ap Merkezi

5

3

Köy   Sağlık Evi

89

97

Halk   Sağlığı Laboratuvan

1

1

Acil   Yardım ve Kurtarma İstasyonu

20

25

Sıtma   Savaş Dispanseri

1

1

Hemoglobinopati   Merkezi

1

1

Adölesan   Merkezi

1

1

Depo   ve Tamirhane Müdürlüğü

1

1

Kaynak  tüik


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr