Türkçe | English

Kurumsal

GAZİANTEP

Ulaşım ve Altyapı Sağlık Kültür ve Turizm Ekonomik Durum Eğitim Demoğrafik Durum Tarihçe Sanayi İstihdam ve İşsizlik Ticaret ve Lojistik

Sağlık

Sağlık

Bir bölgenin sağlık hizmetlerindeki kalite, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, TRC1 Bölgesi değerleri genel olarak Türkiye ortalamasının altında seyretmekte ve bu da bölgedeki yaşam kalitesinin Türkiyeortalamasına göre düşük olduğunu göstermektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2003 yılında hazırlamış olduğu İllerin ve BölgelerinSosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışması verilerine göre sağlık sektörü gelişmişlik sıralamasında TRC1 Bölgesi’nin 26 Düzey2 Bölgesi arasında 21. sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nde önemli bir sağlık göstergesi olan bebek ölüm hızınabakıldığında da, AB’de ‰15 civarında seyreden bu göstergenin TRC1 Bölgesi’nde ‰45, Türkiye’de ise ‰43 olduğu görülmektedir.

 

Tablo 11 2011 Yili Gaziantep Sağlık İstatistikleri

  

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Dışı

İl Geneli

Hastane Fiili Yatak Sayısı

2.117

1.768

3.885

Yatak Eiasjna Düşen Nüfus

803

962

438

Aile Sağligı Merkezi

119

0

119

Sağlık Ocagi Başına Düşen Nüf.

14.292

0

14.292

Sağlık Evi Sayısı

97

0

97

Sağlık Evi Başına Düşen Nüfus

17.533

0

17.533

Uzman Hekim Sayısı

543

643

1.186

Uzman Hekim Eiasjna Düşen Nüfus

3.132

2.645

1.434

Pratisyen Hekim Sayısı

621

407

1.028

Pratisyen Hekime Düşen Nüfus

2.739

4.179

1.654

Di§Hekimi Sayısı

116

135

251

Di§ Hekimine Düşen Nüfus

14.662

12.598

6.776

Ebe Sayısı

902

147

1.049

Ebeye Düşen Nüfus

1.886

11.570

1.621

Hemsjre Sayısı

1.513

738

2.251

Hemsireye Düşen Nüfus

1.124

2.305

756

Sağlık Memuru Sayısı

1.149

625

1.774

Kaynak :Gaziantep Ticaret Odası (Rakamlarla Gaziantep)

 

 

Tablo 12 Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

Kamu Sektörü Hizmet Birimleri

2010

2011

Sağk Bakanhğı Hastanesi

10

10

Üniversite Hastanesi

1

1

Aile Sağhğı Merkezi

104

119

Verem Sava Dispanseri

4

4

Ags-Ap Merkezi

5

3

Köy Sağk Evi

89

97

Halk Sağğı Laboratuvan

1

1

Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu

20

25

Sıtma Savaş Dispanseri

1

1

Hemoglobinopati Merkezi

1

1

Adölesan Merkezi

1

1

Depo ve Tamirhane Müdürlüğü

1

1

Kaynak :GTO Rakamlarla Gaziantep

 

Tablo 13 Özel Sektör Hizmet Birimleri Sayısı

Özel Sektör Hizmet Birimleri Sayısı

2010

2011

Özel Hastane

10

11

Hemodiyaliz Merkezi

7

7

Tıp Merkezi

11

11

Özel Poliklinik

6

4

Dal Merkezi

12

11

Muayenehane

35

22

Eczane

401

421

Fizik Labaratuvarı

8

5

Bakteriyoloji Lab.

8

7

Röntgen Lab.

17

7

Sağlık Kabini

26

27

Ebe Kabinleri

12

9

Kaynak :GTO, Rakamlarla Gaziantep 


Copyright 2013 GYDO

Anasayfa   |   İletişim

İncillipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar İş Merkezi Kat:1-2-3 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : +90 342 231 07 01-02 Fax : +90 342 231 07 03 E-mail : info@investingaziantep.gov.tr